Behandling af Multipel Sklerose Artikel

Der findes i dag ikke nogen behandling, der kan kurere multipel sklerose. Der findes immunmodulerende behandling, der kan dæmpe den immunreaktion, der forårsager sygdommen (se Multipel sklerose ) og symptomatisk behandling, der kan lindre symptomerne (se Symptomer på multipel sklerose ).

Der findes i dag ikke nogen behandling, der kan kurere multipel sklerose. Der findes immunmodulerende behandling, der kan dæmpe den immunreaktion, der forårsager sygdommen (se Multipel sklerose ) og symptomatisk behandling, der kan lindre symptomerne (se Symptomer på multipel sklerose ).

Immunmodulerende behandling

Der er kun bevis for, at denne form for behandling har effekt på patienter med et attakvist sygdomsforløb (se Symptomer på multipel sklerose ). I dag anvendes 2 slags stoffer i behandlingen:
 • ß-interferon: Dette er en slags protein, der hæmmer betændelsesreaktioner og virusinfektioner. Den præcise virkemåde ved multipel sklerose er ikke kendt, men stoffet nedsætter antallet af attakker med ca. 30%. Stoffet skal sprøjtes ind under huden eller ind i en muskel.

  Mange patienter vil i begyndelsen få bivirkninger i form af influenzalignende symptomer eller rødme og irritation på indstiksstedet. Ofte forsvinder disse i løbet af et par uger. Meget sjældent kan knoglemarven og leveren påvirkes, hvorfor man jævnligt skal have kontrolleret funktionen af disse med blodprøver.
  En del patienter danner antistoffer mod ß-interferon, hvilket nedsætter virkningen af stoffet, og det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen.
 • Glatiramer acetat: Dette er et syntetisk stof, der styrer visse hvide blodlegemers funktion og får dem til at frigøre signalstoffer, der nedsætter betændelsesreaktioner. Stoffet nedsætter også antallet af attakker med ca. 30%. Stoffet skal sprøjtes ind under huden eller ind i en muskel.

  Der er forholdsvist sjældent bivirkninger til behandlingen, men nogle kan opleve smerter i brystkassen, åndenød eller hjertebanken i forbindelse med indsprøjtningerne.
Desuden kan man ved attakker behandle med store doser binyrebarkhormon direkte i en åre, hvilket kan forkorte varigheden af et attak. Ved meget svær multipel sklerose kan man behandle med medicin, der hæmmer hele immunforsvaret. Dette er dog ikke standardbehandling pga. mange alvorlige bivirkninger.

Læs også:
Symptomer på multipel sklerose

Symptomatisk behandling ad Multipel sklerose

 • Fysioterapi: De fleste har gavn af fysioterapi med jævne mellemrum. I det hele taget er daglig fysisk aktivitet vigtig.
 • Smertestillende medicin: Det kan være svært at behandle smerter hos multipel sklerose-patienter med almindelige former for smertestillende medicin. I stedet anvendes ofte medicin mod epilepsi, som f.eks. carbamazepin, angstdæmpende medicin som f.eks. diazepam eller medicin mod depression. Disse har ofte bedre effekt på smerterne. Patienter med smertefulde krampagtige muskelsammentrækninger kan behandles med et muskelafslappende stof som f.eks. baclofen.
 • Behandling af vandladningsgener: Problemer med at holde på vandet skyldes ofte, at blæremusklen er overaktiv, og dette kan behandles med medicin, der hæmmer denne muskel. Mange patienter får gentagne blærebetændelser, fordi de ikke kan få tømt blæren helt. Man kan derfor oplære patienten i selv at tømme blæren med et kateter, der føres op i blæren. En opstået blærebetændelse skal behandles med antibiotika.
 • Praktisk hjælp: Det vil ofte med tiden blive nødvendigt med forskellige hjælpemidler som f.eks. en kørestol. Desuden skal der ofte laves ændringer i indretningen af hjemmet, ligesom hjemmehjælp kan blive nødvendigt. Mange vil på et tidspunkt have gavn af at tale med en socialrådgiver omkring muligheder for evt. skånejob eller førtidspensionering. Samtaler med en psykolog vil for mange også være en stor hjælp til at lære at leve med multipel sklerose.