Fnat (Scabies) Artikel

Fnat er en smitsom hudsygdom, som overføres fra fnatmiden, der graver ind i huden og lægger æg. Her kan du læse mere om årsager, symptomer, behandling og forebyggelse.

Definition og årsager til fnat

Fnat er en sygdom som overføres med fnatmiden Sarcoptes scabiei. Sygdommen er meget smitsom og kan forekomme i Danmark. Fnatmider overføres hyppigst gennem seksuel kontakt, kontakt med urent tøj eller sengetøj eller længerevarende kropskontakt.

Fnatmiden laver nogle karakteristiske snoede gange i hudens øverste lag, som oftest ses som en tynd streg på huden. Dette område udvikles til blærer og eventuelt sår, når man kradser sig i området på grund af meget stærk kløe. Det er typisk fingre, knæhaser, kønsorganer og albuer der rammes.

Læs også: Hudens opbygning og funktion

Fnatudbrud ses ofte på efterskoler og lignende institutioner, hvor større grupper bor tæt sammen.

Symptomer på fnat

De mest almindelige symptomer på fnat er:

  • Meget intens kløe - Kroppens immunsystems reaktion på fnatmiderne fører til kløe, som ofte kan føles ulidelig
  • Udslæt - Sammen med kløen kommer der udslæt, specielt på områder med tynd hud.
  • I nogle tilfælde skoldkoppelignende udslæt
  • Fnatgange - Fnatmiderne laver gange, som kan ses med det blotte øje, i hudens øverste lag

Man vil ofte kunne mærke de fleste symptomer når man går i seng om aftenen. Dette skyldes at fnatmiderne trives bedst i varme og dermed under dynen.

Symptomerne forekommer ofte 2-3 uger efter smitte, og det er vigtigt at reagere på dem hurtigst muligt, så yderligere smitte af andre undgås.

Forholdsregler og diagnose af fnat

Man bør gå til lægen ved mistanke om fnat. Lægen kan stille diagnosen ud fra det karakteristiske billede med gangene i huden og evt. fundet af hunmiden ved enden ad gangen.

Det er vigtigt at give besked til andre personer, som den smittede har været i tæt kontakt med under smitten. Dermed kan man undgå at udbrede smitten og få andre i behandling.

Rammes et familiemedlem af fnat, bør hele familien undersøges. Hvis et barn bliver smittet med fnat, bør man kontakte skolen, børnehaven eller andre institutioner hvor barnet har været i kontakt med andre.

Læs også: Eksem (Inkl. Håndeksem og Skællende eksem)

Det er ligeledes en god ide at kogevaske alt tøj og sengetøj, som eventuelt kan have været i kontakt med fnatmiderne eller en person som selv har været smittet. På denne måde dræber man fnatmiderne og undgår at de bliver siddende i tøjet.

Behandling af fnat

Fnat behandles ved at slå miderne ihjel med en parasitdræbende creme. Dette er et middel til indsmøring på hele kroppen, dog ikke i ansigtet. Midlet skal sidde i 24 timer. Eventuelt kan man gentage behandlingen et par gange. Denne creme kan købes i håndkøb på apoteket.

Efter behandlingen kan man stadigvæk mærke til symptomerne i de følgende uger, men de vil gradvist aftage. Dog vil man være smittefri 8-12 timer efter behandlingen.

Hvis behandlingen ikke synes at være effektiv bør man kontakte sin læge eller hudlæge.

Forebyggelse af fnat

Fnat kan undgås ved at holde god almen hygiejne og vaske tøj samt sengetøj igennem, hvis man mistænker sygdommen.