Forebyg allergi hos dit barn Artikel

Et ud af 6 danske børn har forhøjet risiko for at udvikle én eller flere former for allergi. Disse børn kommer typisk fra familier, hvor enten forældre eller søskende har haft allergi, eksempelvis høfeber, astma, børneeksem, fødevareallergi eller allergisk nældefeber.

Du kan forebygge allergi hos dit barn gennem en sund levevisEt ud af 6 danske børn har forhøjet risiko for at udvikle én eller flere former for allergi. Disse børn kommer typisk fra familier, hvor enten forældre eller søskende har haft allergi, eksempelvis høfeber, astma, børneeksem, fødevareallergi eller allergisk nældefeber.

Første leveår vigtig for forebyggelse af allergi

Undersøgelser har påvist, at børn er særligt følsomme overfor påvirkninger fra miljø og kost i det første halve til hele leveår.
 • Et barn er således særligt i risikogruppen, hvis begge forældre har - eller har haft - en allergisk sygdom.
 • Eller hvis blot den ene af forældrene eller en søskende har eller har haft svær allergisk sygdom.
Hvis du ud fra ovenstående mener, at dit barn er i risikogruppen for at udvikle allergi, så er det en god idé at tale med din læge om det. Han/hun vil fortælle dig, hvilke forholdsregler du skal tage, og desuden vurdere, om der evt. skal tages en allergiprøve fra navlestrengsblodet, når du føder.

Det er dog ikke på alle fødeafdelinger, man kan tage en sådan allergiprøve. Allergiprøve fra navlestrengsblodet tages desuden kun, hvis man er i tvivl om, hvorvidt barnet er i særlig risiko for at udvikle allergi. Hvis begge forældre har allergiske sygdomme, tages prøven ikke, da man allerede ved, at barnet vil have øget risiko for at udvikle allergi.

Gode råd at huske på for at forebygge allergi:

Såfremt lægen vurderer, at dit barn er i risikogruppen for at udvikle allergi, er der en række ting, du kan gøre, for at forebygge at disponeringen for allergi rent faktisk udvikler sig til en eller flere allergiske sygdomme.
 • Amning er centralt i forbindelse med forebyggelse af allergi, da modermælken for det første er den bedste ernæring for dit spædbarn og for det andet indeholder modermælken vigtige stoffer, der mindsker risikoen for at udvikle allergi.
 • Rygning er ingen god idé i nærheden af børn, hverken mens du er gravid, eller efter at barnet er født.
 • Undgå at dit barn kommer i kontakt med pelsdyr i sit første leveår, hvis det er blevet vurderet, at dit barn har risiko for at udvikle allergi.
 • Sørg for et godt indeklima i hjemmet - luft ud 15 min hver morgen og aften og også efter madlavning eller rengøring med skrappe rengøringsmidler.
 • Tænk over, hvilke stoffer du ellers udsætter dit barn for - eksempelvis parfume, tilsætningsstoffer osv. Undersøgelser tyder mere og mere på, at disse også har en stor del af skylden for det stigende antal allergikere herhjemme. Måske er allergivenlige og parfumefri produkter værd at overveje til din familie?

Forebyg allergi mens du er gravid

Selvom det ikke er dokumenteret, at børn kan få allergi pga. moderens kost under graviditeten, er det selvsagt en god idé at sørge for at få en sund og varieret kost, mens dit barn vokser via næringen fra dig. Ligeledes giver det god mening, at du også sørger for at leve sundt mens du ammer - det gavner jo også dig selv.

Rygning skader

Derimod er der ingen tvivl om, at rygning under graviditeten, er direkte skadeligt for dit barn. Konkret kommer denne skadelige virkning til udtryk ved, at børn af rygende mødre, både fødes tidligere og vejer mindre end børn af ikke-rygende mødre. Undersøgelser viser også, at rygning kan påvirke barnets lungefunktion negativt - eller med andre ord, at barnets lungekapacitet bliver mindre, hvis du ryger under graviditeten. Sat på spidsen kan man sige, at når du ryger - under eller efter graviditeten - så ryger dit barn også.

Alle mindre børn, der færdes i miljøer med røg, har en stærkt forhøjet risiko for at udvikle astmatisk bronkitis/astma. Og jo flere cigaretter der ryges i nærheden af barnet, jo større er risikoen for at dit barn får enten astma eller nedsat lungefunktion. Hvis dit barn allerede har astma, vil det typisk få flere symptomer og have øget brug for medicin og lægehjælp, hvis det jævnligt udsættes for passiv rygning.

Læs også Passiv rygning, børn og babyer

Am dit barn

Amning giver dit spædbarn en optimal ernæring - og beskyttelse mod allergi. Når dit barn får modermælk, vil det naturligt få opbygget et stærkt immunforsvar. Alle børn har således gavn af modermælk, men især børn, der er disponerede for allergi, har brug for den modstandskraft, som de gavnlige stoffer i modermælken bibringer.

Læs om amning her

Særlig modermælkerstatning hvis du ikke kan amme

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du som nybagt mor ammer dit spædbarn til omkring 6-måneders alderen - og gerne længere. Hvis du ikke har mælk nok til at amme så længe, eller hvis amningen ikke er særlig vellykket for hverken dig eller barnet (Hvis du får ondt, og barnet fx ikke får næring nok), er det vigtigt, at dit barn - hvis det har fået konstateret risiko for at udvikle allergi - får en speciel slags modermælkserstatning, der indeholder et højt hydrolyseret protein. Dette kaldes også en hypoallergen modermælkserstatning.

Spørg din læge eller sundhedsplejerske hvilket mærke, du skal købe. Disse specielle former for modermælkserstatning er typisk noget dyrere end almindelig modermælkserstatning, men det er dog muligt at få tilskud til merudgifter i forbindelse med allergi. Henvend dig til kommunens socialforvaltning og få mere viden herom.

Det særligt gode ved disse former for modermælkserstatninger er, at de er behandlet, så de kun giver en lille risiko for at fremkalde allergi. Samtidig er det vigtigt, at du undgår at give dit spædbarn med risiko for at udvikle allergi almindelig modermælkserstatning, da denne netop vil kunne fremkalde allergi.

Omkring 4 måneders alderen vil du kunne begynde at give dit barn almindelig modermælkserstatning, og mere fast føde som vælling, grød, mos og mælkeprodukter.

Indeklimaet - årsag til allergi?

Flere og flere undersøgelser peger på, at forandrede indeklimaer er en central årsag til, at antallet af allergikere herhjemme stiger år for år.

Især husstøvmider er årsag til allergi, og hvis de rette betingelser er til stede, vil husstøvmiderne stortrives. I forhold til tidligere er vore boliger velisolerede og tætte, og dermed bliver mange hjem også varmere og fugtigere - præcis de vækstbetingelser som husstøvmiderne yngler bedst under.

Læs også : Husstøvmider en hyppig kilde til allergi

Gode råd til indeklimaet

Det er dog forholdsvist nemt at holde antallet af husstøvmider nede - der er blot en række praktiske foranstaltninger at huske på, og som nemt kan passes ind hverdagen:
 • Luft ud mindst 2 gange om dagen og gerne flere gange.
 • Lad være med at rede sengene om morgenen. Dynerne bør være slået til side, så eventuel fugt (nattesved) kan fordampe i løbet dagen.
 • Undgå for mange polstrede møbler og tykke tæpper - her kan husstøvmider også finde på at yngle.
 • Sørg for at vaske sengetøj ved 60 grader ofte - mindst hver 14 dag.
 • Det er vigtigt at du vælger dyner og puder der kan tåle at blive vasket ved 60 grader, da disse bør vaskes mindst 4-6 gange årligt. Det samme gælder evt. rullemadrasser.
 • Hold dit hjem rent, dog uden at være fanatisk.

Husdyr og allergi

Mange børn udvikler også allergi overfor især hund og kat. Tit ser man, at børn får allergi i den rækkefølge, som de kommer i kontakt med de forskellige allergifremkaldende stoffer.

Hvis dit barn er i risikogruppen for at udvikle allergi, og I har hund eller kat derhjemme, er der stor risiko for, at barnet vil udvikle allergi overfor disse kæledyr. De allergene stoffer findes både i dyrenes pels, spyt, skæl og urin, og da stofferne er meget stabile, vil de ikke kunne fjernes helt selv ved grundig rengøring. Derfor er det bedst, slet ikke at have pelsdyr i hjemmet i barnets første leveår, men hvis du alligevel overvejer at anskaffe dig et husdyr, bør du tale med din læge først.
Download kildematerialet fra Sundhedsstyrelsen her