Forebyg knogleskørhed med motion Artikel

Du kan både forebygge knogleskørhed med motion, og mindske risikoen for knoglebrud, hvis du allerede er ramt. Det er især vægtbærende aktiviteter som gymnastik, gåture, løb og boldspil der er gode, fordi de styrker knoglemassen.

Motion styrker knoglerne

Det er bevist, at motion både kan nedsætte risikoen for knogleskørhed og give en forbedring af muskelstyrke, balance og koordination hos personer, der allerede har udviklet knogleskørhed.

Motion er ligeledes med til at mindske risikoen for fald og knoglebrud hos knogleskørhedsramte og ældre mennesker.

Læs også: Forebyg knogleskørhed med rygestop

Undersøgelser viser også, at kvinder, som har været fysisk aktive livet igennem, har stærkere knogler og færre brud end kvinder, som har ført et stillesiddende liv. Derfor er det vigtigt, at motion og andre former for fysisk aktivitet er et naturligt element i dagligdagen allerede fra barnsben.

Årsagen er, at der foregår en konstant opbygning af knoglerne, indtil maksimum nås i 20-30 års alderen, og herefter afkalkes knoglerne langsomt resten af livet.

Vælg vægtbærende motion

Vægtbærende aktiviteter som gymnastik, gåture, løb og boldspil er især gode, fordi de styrker knoglemassen og dermed forsinker udviklingen af knogleskørhed.

Almindelig fysisk aktivitet, som det at gå på trapper, bære varer hjem fra supermarkedet og rengøring som f.eks. gulvvask, er også gode og styrkende for knoglemassen.

Er du bange for motion?

Mange bliver bange for at bevæge sig, efter at de har fået stillet diagnosen knogleskørhed.

Desværre - for motion er som sagt vigtigt for at kunne bevare og styrke den knoglemasse, der er tilbage. Men selvfølgelig skal mængden og formen af fysisk aktivitet afstemmes efter, hvor meget knoglerne kan tåle.

Derfor tilrådes det at begynde på at motionere lidt efter lidt - og at mærke efter, hvor meget kroppen kan tåle.

Efterhånden vil du få en god fornemmelse af, hvad der er godt, og hvad der er mindre godt. Du vil måske også opleve, at nogle former for motion passer bedre til dig end andre - at du får fornøjelse af at dyrke én slags motion, mens andre typer af motion ikke er noget for dig.

Hvis du alligevel er i tvivl om, hvad din krop har bedst af, kan du spørge din læge eller en fysioterapeut.

Gevinsten ved at dyrke motion kommer ikke kun i form af en forbedret fysisk; den har også indvirkning rent psykisk.

Motion kan være sjovt og give glæde, og mange oplever tilmed, at den større grad af fysisk formåen og forbedret evne til selv at klare ting i hverdagen som opnås ved at forbedre sin form - indkøb, rengøring, at tage på besøg hos en god ven etc. - giver større tilfredshed med sig selv og livet.

Download kildematerialet fra Sundhedsstyrelsen her.