Generelt om forkølelse Artikel

Forkølelse er den hyppigste årsag til lægebesøg og koster samfundet mange penge. Forkølelse forekommer hele året, men er mest udbredt i den kolde tid. Der findes ingen vaccine mod forkølelse, så den bedste måde at forebygge er god hygiejne (håndvask). Kun symptomatisk behandling er mulig ved forkølelse.

Generelt om forkølelse

Ordet »forkølelse« benytter vi til at beskrive en mild og ofte selvbegrænsende infektion i øvre luftveje, som kan fremkaldes af en række forskellige virus.

Denne sygdom og dens komplikationer er den hyppigste årsag til lægebesøg og fravær fra arbejde og skole.

Forkølelsen forårsages af luftvejsvirus med talrige undergrupper, hvilket vanskeliggør udviklingen af en vaccine.

I de seneste årtier har man derfor arbejdet med andre måder at kontrollere den øvre luftvejsinfektion, for eksempel med midler til at nedsætte smitten.

Nedsættelse af virusspredning

 • Håndvask med sæbe dræber effektivt alle forkølelsesvirus, og man eksperimenterer med en håndlotion, som dræber nytilkomne virus i to timer efter påsmøring.
 • Undgåelse af fingerkontakt med næse og øjne, især når man er i nærheden af en forkølet person, nedsætter smittemuligheden.
 • Hjemkomne børns (og voksnes!) hænder bør vaskes, før de afsætter virus i hele huset.
 • Voksnes absurde vane med at »rense« børnenes sut i de voksnes mundhule bør undgås. Den forkølede bør vaske hænder, holde fingrene fra næsen og tænke på, at det våde lommetørklæde er sprængfyldt med virus.
 • Den asiatiske skik med at bære mund-næsebind, når man er forkølet, er udmærket, idet det hindrer patienten i at pille i næsen.

Behandling af forkølelse

Kun symptomatisk behandling er mulig ved forkølelse.
 • Tilstoppet næse kan behandles med næsedråber indeholdende oxymetaxolin eller zylometazolin.
 • Hvis næsen løber med tyndt sekret, kan Atrovent nasal eller antihistamin hjælpe.
 • Hos voksne hjælper acetylsalicylsyre, medens dette medikament ikke anbefales til børn med øvre luftvejsinflammationer på grund af faren for det sjældne, men alvorlige Reyes syndrom.
 • I stedet anbefales paracetamol eller non-steroide antiinflammatoriske som hæmmer det respons og dermed symptomerne.
 • Vitamin-C har ingen forebyggende effekt over for forkølelse, men måske en ganske svag symptomatisk effekt.
  Indtagelse af store doser C-vitamin kan fremkalde nyresten og påvirke leverenzymerne, så ved pludseligt ophør er der set akutte og alvorlige tilfælde med skørbrug hos børn.
Læs også: Det kan du gøre hvis næsen er stoppet eller løber

Udbredelse af forkølelse

Børn har 6-8 forkølelser per år og voksne 2-3 afhængigt af pasningsmåde og familiesammensætning. Forkølelser forekommer hele året, men med årlige epidemier i den kolde tid.

Forkølelse skyldes ikke afkøling

Årsagen til sæsonvariationen er ikke klarlagt, men man mener, at lave temperaturer og regnen får mennesker til at søge tæt sammen indendørs hvor betingelserne for virusspredning er større. Åbning af skolerne efter sommerferien øger også antallet af infektioner. Afkøling i sig selv giver ikke forkølelse, der kræves også tilstedeværelse af virus.

Afkøling giver måske bedre vækstbetingelser for en virus i næsen og dermed større chance for, at patienten får en klinisk infektion.

Hjemmet og børneinstitutionerne er det vigtigste sted for virussmitten.

Virusspredningen i vuggestuer er voldsom, og helt op til 77% af børnene kan smittes med samme virus, og disse børn er da også syge 3 gange så hyppigt som hjemmepassede børn.

Følgesygdomme til forkølelse

Mellemørebetændelse opstår som komplikationer i 2-6% af tilfældene og bihulebetændelse i 0,5%, og mange patienter får opblussen af kronisk bronkitis.

Disse »banale« øvre luftvejsinfektioner baner i øvrigt vejen for de fleste infektioner forårsager af bakterier, som egentlig kan beskrives som komplikationer hertil.

Læs også: Sygdomme som er forbundet med forkølelse og influenza

Forebyggelse af forkølelse

Forsøg på at udvikle vacciner har været skuffende. Dette skyldes hovedsagelig de mange typer og undertyper virus.

Udgifter i forbindelse med forkølelse

Tal fra USA viser, at forkølelse i gennemsnit medfører 3,4 dages nedsat aktivitet og 1,3 dages sygefravær om året per person.

De samlede udgifter til medicin, lægehjælp og tabt arbejdsfortjeneste løber i USA op i 80 milliarder kroner om året.