Hjælp med at holde øje med influenza Artikel

Statens Serum Institut har lanceret en ny influenzaovervågning - Influmeter.dk. Alle borgere kan bidrage ved, hver uge i influenzasæsonen, at besvare et kort spørgeskema om influenzasymptomer. Den nye hjemmeside skal hjælpe med at få overbloík over de influenzatilfælde, som lægen ikke ser.

Behov for at følge influenza udenfor lægehuset

Influenza optræder typisk med udbrud i vinterhalvåret, såkaldt sæsoninfluenza, og berører mange mennesker hvert år. For at forebygge smitte er det nødvendigt at følge sygdomsudviklingen nøje.

Mange af dem, der får influenza, søger ikke læge. Derfor er det vanskeligt at afdække, hvor mange der reelt har været syge med influenzalignende symptomer i løbet af en sæson.

Læs også: Influenza - symptomer og behandling

Statens Serum Institut ( SSI) beder derfor danskerne om hjælp til at overvåge sygdomsudviklingen. Deltagerne vil hver uge blive bedt om at besvare spørgsmål om influenzalignende symptomer, uafhængigt af om de har søgt læge eller har modtaget behandling.

Alle der bor i Danmark kan være med – børn, unge, ældre, vaccinerede, u-vaccinerede, raske og syge.

Hurtigere at opdage en influenza epidemi

Du kan tilmelde dig selv eller husstandsmedlemmer under hele influenzasæsonen, og alle deltagere bidrager med lige nyttige oplysninger om influenzaspredning i Danmark, dvs. både de syge, dem som har været syge, og de som måske bliver det eller forbliver raske hele sæsonen.

Læs også: Sådan kan du forebygge influenza og forkølelse

Influmeter kan bidrage til at Statens Serum Institut hurtigere kan opdage et udbrud af influenza, herudover vil SSI få mere viden om, hvor stor en andel af borgere der har influenzalignende symptomer uden at kontakte læge. SSI vil også lære mere om, hvordan influenza spreder sig geografisk.

Influmeter er en del af det europæiske influenzanetværk, Influenzanet.
Tilmeld dig influmeteret og læs mere på influmenter.dk