Husstøvmider - en hyppig kilde til allergi Artikel

Husstøvmider er, næstefter pollen, den hyppigste kilde til allergi i Danmark og samtidig den hyppigste årsag til allergisk astma. Både forekomsten af husstøvmiderne og selve allergien overfor dem er i stærk stigning.

Det anslås, at cirka 200.000 danskere har husstøvmideallergi. Mere end halvdelen af vores boliger indeholder mider nok til at kunne give problemer.

Husstøvmider, allergi og astma går hånd i hånd

Man regner med, at omkring 5-7% af alle danske børn har astma, og heraf har over halvdelen samtidig også allergi overfor husstøvmider. Mange, både børn og voksne, er uvidende om at deres astma er forårsaget af husstøvmideallergi. De tager derfor medicin mod astma uden at komme årsagen til livs.

Sundhedsstyrelsen har tidligere anslået, at mindst de 12.000 børn og 16.000-20.000 voksne som både har husstøvmideallergi og moderat til svær astma, vil have gavn af at iværksætte tiltag med henblik på at nedsætte påvirkningen fra husstøvmider i hjemmet. Her tænkes der specielt på dels at nedbringe den relative luftfugtighed i boligen, samt på at begrænse kontakten med husstøvmide allergener i sengen.

Læs også:
Forebyg allergi hos dit barn

Biologi - Hvad er en hustøvmide

Husstøvmider er små hvide 8-benede spindeldyr som normalt ikke kan ses med det blotte øje da de måler fra 0,1 til 0,6 mm. Det er afføringspartiklerne og dele af døde husstøvmider, som forårsager de allergiske symptomer. Disse partikler er meget små 0,005-0,04 mm, i sengestøv endda ned til 0,001 mm. Indånding af selv ganske få partikler kan hos sarte personer være nok til at vedligeholde allergisymptomerne.

Symptomer på hustøvallergi

Husstøvmideallergi viser sig typisk som snue, øjenkløe, høfeber, eksem eller astma. Eftersom kontakten med allergipartiklerne normalt sker i sengen opleves de fleste symptomer i løbet af natten og om morgenen. Der er typisk tale om helårssymptomer, dog ofte med forværring i efteråret og vinterhalvåret.

Læs også:
Allergivaccination - immunterapi

Årsag til allergi overfor hustøvmider

Hovedårsagen til det stigende antal husstøvmider menes hovedsageligt at være, at vores boliger er blevet tættere med deraf følgende dårligere naturlig udluftning og ventilation til følge. Sammen med ændrede levevaner har det generelt medført forøget luftfugtighed i de fleste boliger. Netop en relativ høj luftfugtighed er sammen med en passende temperatur forudsætningen for at husstøvmider kan trives og formere sig. Det er altså ikke som navnet ellers antyder støvmængden i boligen, eller andre hygiejniske forhold der ligger bag.

Læs også:
Behandling af allergi