Kort om epilepsi Artikel

I Danmark er der cirka 55.000 mennesker med epilepsi, og hvert år kommer der omkring 4.000 nye tilfælde. Epilepsi er ikke en sygdom, men en samling af symptomer. Epilepsi er en fysisk og ikke en psykisk lidelse. Langt de fleste mennesker forbinder epilepsi med krampeanfald.


Epilepsi er en fysisk lidelse

Epilepsi er ikke i sig selv en sygdom, men en samling symptomer, der viser sig ved spontane, gentagne og ensartede kropslige fænomener med eller uden bevidsthedspåvirkning. Det er vigtigt at forstå, at epilepsi er en fysisk og ikke en psykisk lidelse. Anfaldene opstår på grund af en forbigående forstyrrelse i en større eller mindre gruppe af nerveceller i hjernen.

Anfaldene er forskellige fra person til person, men den enkelte vil opleve sine anfald ens fra gang til gang. Samme person kan have mere end én anfaldstype. Nogle er ved fuld bevidsthed under anfaldet, andre er bevidsthedspåvirkede og nogle er uden bevidsthed under anfaldet.

Der er mange slags epileptiske anfald

Langt de fleste mennesker forbinder epilepsi med krampeanfald, hvor personen falder om og ryster kraftigt med arme og ben. Dette er dog kun ét af mange forskellige typer anfald. Epileptiske anfald kan - alt efter, hvor i hjernen forstyrrelsen finder sted - påvirke alle dele af sanseapparatet, bevægelserne, stemninger og bevidsthedsniveau.

For langt de fleste anfald gælder det, at de er meget kortvarige dvs. krampeanfald varer cirka 2½ - 3 minutter - andre anfald mellem fra få sekunder til - 1½ minut.


Kilde: social styrelsen