LASIK og LASEK-behandling Artikel

LASIK og LASEK er laserbehandling, hvor man skærer i hornhinden med laser, og dermed kan rette synsfejl permanent. Læs mere om hvad indgrebene går ud på nedenfor.

Hvad er LASIK

LASIK (LAser in SItu Keratomileusis) er en nyere metode end PRK og er i dag meget benyttet. Princippet i behandlingen er, at man skærer en flap af hornhinden og klapper den til side. Under flappen foretages så laserbehandlingen med eximer-laser (ultraviolette stråler) på samme måde som ved PRK. Herefter lægges flappen på plads igen.

Selve behandlingen tager 4-5 minutter pr. øje og der er ingen smerter efter indgrebet. Der kan være en fornemmelse af sandkorn i øjet et par dage efter, men bedringen i synet opleves oftest allerede lige efter indgrebet. Komplikationer er som ved de andre metoder sjældne.

Læs også:
PRK - operation

Hvad er LASEK

Ved LASEK-behandling (Laser-Assisted Sub-Epithelial Keratectomy) fjernes kun det øverste lag af hornhindens celler, epitelcellerne, og derved er behandlingen en slags mellemting mellem LASIK og PRK. LASEK medfører færre smerter end PRK og mindre risiko for efterfølgende uklarhed. Synet bliver dog ikke klart helt så hurtigt som ved LASIK-behandling.

Læs også:
Laserbehandling af øjensygdomme