Førstehjælp Livreddende førstehjælp Artikel

Livreddende førstehjælp er sikring af vejrtrækning og blodkredsløb. Hjernen tager skade, hvis den er uden iltforsyning i mere end 4-6 minutter, og personen vil dø

  • Når du håndterer bevidstløse

  • Når du giver hjerte-lunge-redning

  • Når du afhjælper alvorlig blokering af luftvejene

  • Når du forebygger shock

Livsvigtig ilttransport: Vejrtrækning og blodkredsløb skal fungere, ellers lider hjernen uoprettelig skade
Livsvigtig ilttransport:
Vejrtrækning og blodkredsløb
skal fungere, ellers lider hjernen
uoprettelig skade

Livsvigtig ilttransport

Ilttransporten til hjernen er betinget af, at en tilskadekommen trækker vejret, og at blodet cirkulerer i kroppen.

Hjernen lider uoprettelig skade ved iltmangel i mere end 4-6 minutter. På den korte tid er det kun undtagelsesvis muligt at få en ambulance til stede.

En person med hjertestop er fuldstændig afhængig af, at du som førstehjælper giver hjerte-lunge-redning.

Hjernen tager skade, hvis den er uden iltforsyning i mere end 4-6 minutter, og personen vil dø.

ABC reglen bruges for at skaffe et overblik over den tilskadekomnes vejrtrækning og blodkredsløb og omfatter:

  • Skabe frie luftveje (airways)

  • Vejrtrækning/indblæsning (breathing)

  • Cirkulation/brystkompressioner (circulation)