Førstehjælp Forgiftninger Artikel

Nogle forgiftninger er harmløse, andre er livsfarlige. Afhængig af det aktuelle giftstof, kan der ses næsten enhver for for symptom, f.eks. smerte, diarré, svimmelhed, kvalme og bevidstløshed. Lær hvordan man giver førstehjælp. Læs også om hvordan man forebygger forgiftninger overfor børn.

Forgiftninger kan ske på mange måder, og såvel symptomer som førstehjælp og lægebehandling er meget forskellig.

Eksempler på forgiftninger er forsøg på selvmord, uheld ved børns omgang med medicin og indholdet i køkkenskabe m.v., narko, giftige vækster, plante- og insektgifte og forskellige kemiske midler.
Nogle forgiftninger er harmløse, andre er livsfarlige. Afhængig af det aktuelle giftstof, kan der ses næsten enhver for for symptom, f.eks. smerte, diarré, svimmelhed, kvalme og bevidstløshed.

Førstehjælp

Da forgiftninger er så forskellige, er der heller ikke en entydig førstehjælp. Vedsvære forgiftningssymptomer, f.eks. størke smerter eller bevidstløshed, skal du ringe 1-1-2 for at rekvirere en ambulance.
Er du i tvivl, kontakt giftlinjen eller vagtlægen

Førstehjælpen er i øvrigt

  • Fjern eventuelle rester fra munden med en finger, og skyl munden med vand.

  • Forsøg kun at fremkalde opkastning, når der er indtaget et stærkt giftigt stof, og når det kan gøres uden risiko.

  • Ved bevidstløshed og manglende normal vejrtrækning, giv hjerte-lunge-redning.

  • Hvis du er i tvivl om, hvorvidt stoffet er ætsende eller er der tale om jordolieprodukter, skal du handle som ved ætsning, altså give en kop væske for at fortynde og skylle.

  • Undlad at give væske til en person, som er sløv, eller som ikke vil drikke.

  • Giv lidt mælk eller flødeis, hvis der er tale om et petroleumsprodukt.

Forebyggelse


Børn har en særlig risiko for at blive forgiftet, fordi de "undersøger" ting ved at putte dem i munden. Derfor er det nødvendigt at gøre en særlig indsats for at forebygge forgiftninger hos børn.
Giftige stoffer skal være afmærket. Brug aldrig uoriginal emballage uden afmærkning.

Gå dine skabe i soveværelse, på toilettet og evt. andre steder igennem, og fjern alt, hvad der er afmærket som giftigt, samt enhver form for medicin. Anbring det i et skab, der sidder så højt, at børn ikke kan nå det.
Har du små børn, så vær opmærksom på giftige planter i vindueskarmen og i haven.