Lungeemfysem tema

Emfysem bevirker, at lungernes åndedrætskapacitet mindskes på grund af skader på de millioner af lungeblærer, hvor udvekslingen mellem kuldioxid og ilt sker. Raske lunger er meget elastiske og kan udvides og derefter igen få sin oprindelige form.

Denne egenskab går i høj grad tabt, når lungeblærerne strækkes ud, fordi der er for højt tryk i luftvejene. Dette overtryk opstår ved langvarige lungesygdomme som astma og kronisk bronkitis . Disse tilstande medfører øget åndedrætsmodstand, fordi luftvejene indsnævres. Lungerne må kompensere for denne modstand ved et øget tryk, som således bevirker en skadelig udvidelse af lungeblærerne.

Symptomer

Det vigtigste symptom er åndenød, som har en tendens til at tage til med tiden. Det forekommer også, at brystkassen udvides og får en afrundet form, der minder om en tønde. Sygdommens navn kommer for øvrigt fra et græsk ord, der betyder oppustet. Hvis de nævnte symptomer optræder sammen med pibende åndedræt, hoste og slemme ophostninger, tyder det på kronisk bronkitis eller astma.

Komplikationer

Lungeemfysem er den almindeligste kroniske sygdom i lungerne og en betydelig årsag til nedsat lungefunktion. Sydommen optræder sjældent alene, men oftest som en komplikation til kronisk bronkitis eller astma. Den er omkring ti gange mere almindelig hos mænd end hos kvinder og har stærk sammenhæng med rygning og luftforurening. Visse personer har en arvelig defekt i en substans i blodet, som beskytter lungevævet. Pga. dette rammes de oftere af lungeemfysem. Sygdommen optræder også med øget hyppighed inden for arbejdsgrupper, der anstrenger lungerne, f.eks. glaspustere og musikere, der spiller på blæseinstrumenter.

Tiltagende skader på lungeblærerne kan til sidst føre til, at lungerne ophører med at fungere. Lungernes modstandskraft mod infektioner mindskes som følge af sygdommen, og den medfører desuden en øget risiko for pneumotorax . Eftersom blodstrømmen gennem lungeblærernes skadede vægge er forringet, udsættes højre hjertehalvdel for en øget anstrengelse, der kan føre til hjertesvigt .

Forholdsregler

Lider man af åndenød, bør man søge læge og blive undersøgt. Lægen udfører undersøgelsen bl.a. ved at slå mod brystkassen og lytte til de såkaldte perkussionslyde, der opstår. Han lytter desuden til åndedrætslyden med et stetoskop. Lungernes åndedrætskapacitet kan måles med en strømmåler eller spirometer. Sædvanligvis plejer man at lave en røntgenundersøgelse af lungerne.

Behandling

Hjemme:

Hold op med at ryge og undgå luftforurening. Forsøg at undgå at blive smittet med forkølelse eller lignende. Let motion i frisk luft er godt.

Hos lægen:

Det er muligt at lindre sygdommens symptomer og at hindre disse i at udvikles, men man kan ikke reparere de skader, der allerede er sket. Forekommer lungeemfysem sammen med kronisk bronkitis, forsøger man som regel at forhindre at lungeblærerne udvides yderligere ved hjælp af medicin, der virker udvidende på luftrørene.

Eftersom bronkitis og andre infektioner i luftvejene forværrer tilstanden ved lungeemfysem, er det vigtigt at forhindre at sådanne opstår. Man kan give antibiotika som forebyggende behandling.

I enkelte tilfælde har man med succes behandlet en livstruende emfysemtilstand ved at foretage en hjerte-lungetransplantation. Det er kun nødvendigt at erstatte lungerne, men af tekniske grunde er det nemmere at transplantere både hjerte og lunger.

Artikler

artikel

Har maden taget kontrol over dig?

Er mad en del af dine tanker – konstant? - Så kan det være svært hvis du ge...

Redaktionen 22/05/2013
artikel

Gode sider på nettet om sunde børn

I en verden fuld af information kan man nemt fare vild og blive endu mere i...

Redaktionen 19/02/2013
artikel

Kold lungebetændelse (Mycoplasma pneumoniae)

Kold lungebetændelse er et misvisende navn, dels fordi det sjældent udvikle...

Redaktionen 02/12/2010
artikel

Nyt syn om vitaminers betydning

Vitaminer blev oprindelig opdaget ved, at folk, der fik for lidt vitaminer,...

Redaktionen 01/07/2010
artikel

Interstitielle lungesygdomme

Interstitielle lungesygdomme kommer af betændelseslignende tilstande i lung...

Redaktionen 07/11/2007
artikel

Sukkersyge (diabetes) og graviditet

Sukkersyge kan give komplikationer under graviditet. En velreguleret diabet...

Redaktionen 18/07/2007
artikel

Hofteleddet - kroppens mest stabile

Hofteleddet er dannet mellem den øverste kugleformede del af lårbenet (ledh...

Redaktionen 14/10/2003
artikel

Kondylomer i skedens slimhinde (Kønsvorter i skeden)

Definition og årsager Kondylomer er vorter, der kan vokse i skedens slim...

Redaktionen 14/10/2003
kategori

Isoterapi

Isoterapi er en form for homøopati, hvor der anvendes stoffer fremstillet p...

Redaktionen 14/10/2003