Emfysem (Lungeemfysem) Artikel

Emfysem bevirker, at lungernes åndedrætskapacitet mindskes på grund af skader på de millioner af lungeblærer, hvor udvekslingen mellem kuldioxid og ilt sker. Raske lunger er meget elastiske og kan udvides og derefter igen få sin oprindelige form.

Lider af emfysem, går denne denne egenskab i høj grad tabt. Når lungeblærerne strækkes ud, fordi der er for højt tryk i luftvejene. Dette overtryk opstår ved langvarige lungesygdomme som astma og kronisk bronkitis . Disse tilstande medfører øget åndedrætsmodstand, fordi luftvejene indsnævres. Lungerne må kompensere for denne modstand ved et øget tryk, som således bevirker en skadelig udvidelse af lungeblærerne.

Symptomer på emfysem

Det vigtigste symptom hos patienter er åndenød og nedsat lungefunktion, som har en tendens til at tage til med tiden. Det forekommer også, at brystkassen udvides og får en afrundet form, der minder om en tønde. Sygdommens navn kommer for øvrigt fra et græsk ord, der betyder oppustet. Hvis de nævnte symptomer optræder sammen med pibende åndedræt, hoste og slemme ophostninger, tyder det på kronisk bronkitis eller astma.

Årsager til emfysem

Emfysem skyldes i de fleste patienters tilfælde enten kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) eller kronisk bronkitis. De tre sygdomme hænger ofte sammen, men de er ikke altid sammenhængende.

De fleste tilfælde af emfysem skyldes rygning, men der er dog også patienter der aldrig har røget eller været faste rygere. Rygning øger dog væsentligt risikoen for at udvikle både KOL og emfysem.

Emfysem smitter ikke og kan dermed ikke overføres fra person til person.

Nedsat lungefunktion og komplikationer ved emfysem

Lungeemfysem er den almindeligste kroniske sygdom i lungerne og en betydelig årsag til nedsat lungefunktion. Sydommen optræder sjældent alene, men oftest som en komplikation til patienter med kronisk bronkitis eller astma. Emfysem er omkring ti gange mere almindelig hos mænd end hos kvinder og har stærk sammenhæng med rygning og luftforurening. Visse personer har en arvelig defekt i en substans i blodet, som beskytter lungevævet. Pga. dette rammes de oftere af emfysem. Sygdommen optræder også med øget hyppighed inden for arbejdsgrupper, der anstrenger lungerne, f.eks. glaspustere og musikere, der spiller på blæseinstrumenter.

Tiltagende skader på lungeblærerne kan til sidst føre til, at lungerne ophører med at fungere. Lungernes modstandskraft mod infektioner mindskes som følge af sygdommen, og den medfører desuden en øget risiko for pneumotorax . Eftersom blodstrømmen gennem lungeblærernes skadede vægge er forringet, udsættes højre hjertehalvdel for en øget anstrengelse, der kan føre til hjertesvigt.

Patienter med KOL og emfysem

Selvom emfysem og KOL ofte ses hos de samme patienter, er det ikke den samme sygdom.

Kronisk Obstruktiv Lungelidelse (KOL) er en betegnelse for en række forskellige kroniske lungesygdomme, der giver nedsat længe funktion. En af disse sygdomme er emfysem.

Patienter med KOL, vil i langt de fleste tilfælde også lide af emfysem. Ligesom det gælder for patienter med KOL, skyldes emfysem i langt de fleste tilfælde rygning. Begge sygdomme har lignende symptomer, hvoraf det mest dominerende symptom er nedsat lungefunktion.

Forholdsregler

Lider man af åndenød, bør man søge læge og blive undersøgt. Lægen udfører undersøgelsen bl.a. ved at slå mod brystkassen og lytte til de såkaldte perkussionslyde, der opstår. Han lytter desuden til åndedrætslyden med et stetoskop. Lungernes åndedrætskapacitet kan måles med en strømmåler eller spirometer. Sædvanligvis plejer man at lave en røntgenundersøgelse af lungerne.

Behandling

Når man først har fået emfysem er det ikke muligt at helbrede det. Man kan dog lindre mange symptomerne gennem livstilsændringer.

Hjemme:

Hold op med at ryge og undgå luftforurening. Forsøg at undgå at blive smittet med forkølelse eller lignende. Let motion i frisk luft er godt.

Hos lægen:

Det er muligt at lindre sygdommens symptomer og at hindre disse i at udvikles, men man kan ikke reparere de skader, der allerede er sket ved emfysem. Forekommer lungeemfysem sammen med kronisk bronkitis, forsøger man som regel at forhindre at lungeblærerne udvides yderligere ved hjælp af medicin, der virker udvidende på luftrørene.

Eftersom bronkitis og andre infektioner i luftvejene forværrer tilstanden ved lungeemfysem, er det vigtigt at forhindre at sådanne opstår. Man kan give antibiotika som forebyggende behandling.

I enkelte tilfælde har man med succes behandlet en livstruende emfysemtilstand ved at foretage en hjerte-lungetransplantation. Det er kun nødvendigt at erstatte lungerne, men af tekniske grunde er det nemmere at transplantere både hjerte og lunger.