Lyskebrok (Hernia inguinalis) og Lårbrok (Hernia femoralis) Artikel

Lyskebrok ses lige over lyskebåndet og deles op i det indirekte og det direkte. Lårbrok ses lige under lyskebæltet og er mere normalt hos kvinder end mænd. Symptomerne på lyskebrok er en frembuling f.eks når man hoster, eller hvis barnet græder.

Lyskebrok ses lige over lyskebåndet og deles op i det indirekte (gennem lyskekanalen) og det direkte (gennem bugvæggen). Lårbrok ses lige underlyskebæltet og er mere normalt hos kvinder end mænd. Symptomerne på lyskebrok er en frembuling f.eks når man hoster, eller hvis barnet græder. Læs mere om lyskebrok og lårbrok, årsag, behandling og symptomer nedenfor

Definition og årsager

Et brok defineres som en medfødt eller erhvervet unormal fremtrængen af den underliggende bughinde gennem et svagt sted i bugvæggen (se brok ).

Lyskebrokket

Lyskebrok ses lige over lyskebåndet og deles op i det indirekte (gennem lyskekanalen) og det direkte (gennem bugvæggen). I fosterstadiet anlægges testiklerne i bughulen, hvorfra de vandrer gennem lyskekanalen og ned i pungen. Lyskekanalen er skråtforløbende gennem bugens muskulatur og lukkes normalt af en slags klap-mekanisme. Presses et brok alligevel gennem den efterladte åbning til kanalen, kaldes det indirekte lyskebrok. Et medfødt lyskebrok hos drenge er altid et indirekte brok. Brokket kan nå helt ned i pungen.

Det indirekte hernie udgør ca. 66% af alle hernier, og er hyppigere blandt mænd end kvinder. Hos børn ses det før 5 års alderen.

Det direkte lyskebrok presses direkte gennem et svagt sted i lyskekanalens bagvæg og altså ikke gennem den oprindelige åbning fra bughulen. Denne brok-type ses hos personer med svækket mavemuskulatur, typisk hos ældre mænd og er altså ikke medfødt. I 20% af tilfældene har man både det indirekte og det direkte brok.

Lårbrokket

Lårbrok ses at bule frem under lyskebåndet helt opadtil på lårets forside og udgør ca. 33% af broktilfældene hos kvinder og kun ganske få procent hos mænd. Lårbrokket ses typisk hos overvægtige kvinder.

Symptomer på lyskebrok

Ved lyskebrok ses der en frembuling over lyskebåndet. Det er ikke til at skelne, om frembulingen skyldes indirekte eller direkte brok. Symptomerne vil vise sig som
  • Ømhed og tyngdefornemmelse.
  • Frembuling ved hoste.
  • Ved småbørn er der frembuling ved gråd.
  • Ved inkarcereret hernie, (se brok ) kan der opstå smerter, rødme og opkastninger.
Læs også: Generelt om brok - årsager, symptomer og behandling

Symptomer på lårbrok

Ved lårbrok kan det være problematisk at se frembulingen under lyskebåndet, da det ofte forekommer hos overvægtige kvinder. Symptomer kan føles som:
  • Jagende smerter når man hoster eller løfter tunge genstande.

Forholdsregler og diagnose

Har man oplevet en frembuling af huden i lyskeregion, især under løft, hosten eller ved gråd (vær opmærksom ved småbørn), skal man opsøge en læge, som vil lave en klinisk undersøgelse. Forsvinder brokket, når man lægger sig ned, er brokket reponibelt. Forsvinder brokket ikke når man ligger ned, kan der være risiko for at brokket inkarcererer, hvilket er en mere smertefuld og alvorlig situation.

Behandling af lyskebrok

Har man lyskebrok med problematiske symptomer, kan man vælge at operere, hvilket i de fleste situationer foregår i lokalbedøvelse. Hos børn nøjes man ofte med at fjerne broksækken (brokindholdet), og hos voksne kan der tillige indsys et kunstofnet for at forstærke bugvæggen, samtidig med at brokporten sys sammen.

Behandling af lårbrok

Ved lårbrok sys brokporten sammen, og der indsættes et kunstofnet. Dette kan gøres via en kikkertoperation, som er en mere skånsom type operation for vævet.

Forløb og komplikationer

Efter en operation kan man arbejde og løfte normalt efter et par dage.
Har man fået indsyet et kunstofnet efter et lyskebrok, er risikoen for at man får tilbagefald ca. 2-3%. Sker dette, kan man indsy endnu et kunststofnet, og dette kan evt. gøres via en kikkertoperation.