Årsager til misbrug artikel

Grænserne for stofindtagelse og misbrug er meget usikre og varierer meget afhængig af kultur og religion. Læs mere om de forskellige årsager, der kan føre til misbrug.

Maksimalt anbefalet alkoholindtag pr. uge er 14 genstande for kvinder og 21 genstande for mænd. Alkoholisme bliver omtalt i en separat artikel (se Alkoholafhængighed).

Rygning kan betragtes som et misbrug, men omtales ikke i denne artikel, da emnet er for omfangsrigt.

Genetiske årsager til misbrug

Forskningen har indtil videre ikke dokumenteret en specifik arvelig biologisk faktor, der kan forårsage misbrugstendens.

Derimod har adoptivstudier vist, at sønner af alkoholiske fædre har 3-4 gange så stor risiko for selv at blive alkoholikere, selvom de er vokset op hos en adoptivfamilie.

Psykiske årsager til misbrug

Mange stofmisbrugere lider samtidig af personlighedsforstyrrelse (f.eks. psykopati og angst). Studier har vist, at børn med adfærdsproblemer har større risiko for at blive misbrugere i voksenalderen.

Folk, der lider af autisme, depression og tankeforstyrrelser er også mere disponerede for at bruge stofindtag til at holde de psykotiske problemer på afstand.

Sociale årsager til misbrug

Der ses en stigende tendens til, at børn, der vokser op i et belastet hjem med vold og misbrug, selv udvikler et stofmisbrug.

Dog er der ikke belæg for, at den sociale stressfaktor alene er årsag til udviklingen af stofmisbrug.

Dertil kan sociale mønstre og gruppepres føre til, at nogle påbegynder et stofmisbrug af den ene eller anden art.

Behandling og forebyggelse af misbrug

Når et stofmisbrug har udviklet sig til et kritisk niveau, vil misbrugeren have problemer med at fungere i hverdagen.

Ofte vil misbrugeren ikke selv være klar over problemet, og det er tit familie, venner og arbejdskollegaer, der må skride ind for at hjælpe misbrugeren.

Jo tidligere i udviklingen af misbruget der skrides ind, jo større er chancen for, at misbrugeren kan vende tilbage til en normal hverdag.

Der ligger ofte mange sociale, personlige og økonomiske problemer bag misbruget, og disse skal løses før misbruget kan behandles permanent. Derfor er det vigtigt ikke at ignorere udviklingen af et misbrug blandt venner og kollegaer.

Relaterede artikler

artikel

Fakta om rygning - Afhængighed og skadevirkninger

Nikotin er bare ét af ca. 7000 kemiske stoffer, der findes i tobaksrøg - og...

Redaktionen 15/12/2004
artikel

Fakta om rygning

Cigaretrygere bliver særligt afhængige af nikotin. Nikotin er ét af cirka 4...

Redaktionen 15/12/2004
kategori

Rygning

Rygeadfærd varierer selvsagt fra person til person, men de fleste rygere vi...

Redaktionen 11/12/2014
artikel

Teenagere og misbrug

Få viden om teenagere og misbrug. Hvor mange teenagere tager stoffer. Misbr...

Redaktionen 14/10/2003
artikel

Hvilken type ryger er du?

Det handler om at kende forskel på den fysiske og psykiske afhængighed af c...

Redaktionen 06/01/2014
artikel

Alkohol

Over 300.000 danskere har et så stort alkoholforbrug, at de kan betegnes so...

Redaktionen 30/09/2005
kategori

Rygerlunger (KOL)

Tobaksrygning er i følge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) en alvorlig sy...

Redaktionen 15/12/2004
artikel

Stofmisbrug

Et stofmisbrug kendetegnes ved at være et forbrug af rusmidler, der påvirke...

Redaktionen 04/02/2009
artikel

Minnesotamodellen

Minnesotamodellen er en behandlingsform, der har til formål at hjælpe alkoh...

Redaktionen 14/10/2003