Motionens gunstige virkninger - Sygdomsgruppe 5. Luftvejssygdomme Artikel

Hvis man lider af lungesygdomme som astma og KOL er det en god idé at motionere. Konditionstræning kan f.eks forbedre iltoptagelsen i kroppen og gøre at du bliver mindre forpustet.

Motion ved astma og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Hverken ved astma eller KOL har træning nogen direkte effekt på sygdommens udvikling, og lungefunktionen bedres heller ikke. Regelmæssig træning kan dog øge konditionen hos astmapatienten.

Træning giver bedre iltoptagelse i musklerne, og denne bedre udnyttelse af ilten gør patienten mindre forpustet. Når patienten ikke længere er så stakåndet, nedsættes risikoen for at provokere et astmaanfald under anstrengelse.

Hos KOL-patienten er resulatet af den bedre kondition et mindre krav til hjerte-lungefunktionen, dvs. patienten får mere ud af den vejrtrækning, han nu en gang kan præstere. Hans gang distance forøges, og han kan udføre mere krævende arbejdsopgaver.

Træning virker hæmmende på den betændelseslignende proces, som foregår i KOL-patientens luftveje. Det betyder bedre plads i luftvejene, når den tykke, irriterede slimhinde falder lidt til ro.

Vejledt træningen har tillige den effekt, at patienten under trygge former oplever, at det ikke er farligt at blive forpustet.