Nedsænkede øjenlåg (Ptosis palpebrae, Ptose) Artikel

Læs om nedsænkede øjelåg. Find informationer om øjensygdommen ptosis. Sådan behandles nedsænkede øjenlåg. Få gode råd hvis du har problemer med nedsænkede øjenlåg. Læs om øjensygdommen Ptosis palpebrae. Hvad er symptomerne på Ptose.

Definition


Det øverste øjenlåg holder sig oppe ved hjælp af en lille muskel, der sidder inde i selve øjenlåget. Det meste af vores vågne tid er musklen spændt, men den afslappes f. eks., når man blinker. Hvis musklen ikke kan trække sig sammen eller ikke har nok kraft, vil øjenlåget hænge. Dette kaldes nedsænkede øjenlåg eller ptose (udtales tose).

Årsager til ptose


Den uden sammenligning hyppigste årsag til ptose er høj alder. Med alderen svækkes det bindevæv og muskelvæv, der holder øjenlåget på plads, og derfor hænger det. Tilstanden kan ses på et eller begge øjne. Lidt mindre hyppigt ses ptose ved:

  • Diabetes , og det skyldes her iltmangel i nerven. Ptosen ses som regel kun på et øje.

  • Medfødt ptose. Her skal man være opmærksom på, at barnet ikke udvikler et dovent øje (amblyopi).

  • Myastenia gravis , en muskelsygdom, der svækker musklerne i hele kroppen. Her er ptosen værst om aftenen og ses på begge øjne.

  • Udbuling på et kar ( aneurisme ) eller en tumor, der trykker på nerven - ptosen ses som regel kun på et øje.

  • Hortons hovedpine her følges ptose af voldsomme smerter, rammer kun et øje og kommer i anfald.

  • Efter skader på øjet kan musklen ødelægges og medføre vedvarende ptose på det ene øje.

Symptomer på ptose


Ptose er, når øjenlåget hænger mere end en millimeter ned over den farvede del af øjet (regnbuehinden). Det kan gælde et eller begge øjne. Der er ingen smerter, men det kan være generende ikke at kunne se ud af øjet. Hvis ptosen skyldes en anden sygdom, vil der samtidig være symptomer på den (se ovenfor).

Forholdsregler


Selvom langt størstedelen af tilfældene af ptose skyldes alderdom, bør man alligevel blive undersøgt af en læge, når tilstanden opstår. Dels for at klarlægge årsagen til ptosen, dels for at vurdere muligheden for behandling. Hvis ptosen skyldes skader på nerven, vil øjets bevægelser som regel også være påvirkede, og øjet vil under det hængende øjenlåg kigge nedad og udad. Her bør man søge læge med det samme.

Diagnose og behandling af ptose


Ved ptose vil lægen undersøge for andre symptomer, og ud fra disse symptomer vil man lave de relevante undersøgelser. Hvis ptosen skyldes skade på nerven, vil den i mange tilfælde forsvinde af sig selv efter nogle måneder. Derfor venter man her med operation, til man er sikker på, at øjet ikke kommer sig. Operationen går ud på, at man strammer bindevævet omkring musklen op, så øjenlåget løftes op over pupillen.