Nye regler for sygesikringskortet, når du rejser til udlandet Artikel

1. august er det slut med at have gule sundhedskort (det gule sygesikringsbevis) med, når du rejser til udlandet.Fra da af skal du have det blå eu-sygesikringskort med i stedet. Med det blå sygesikringskort er du dækket efter de regler, der gælder i det pågældende land. Vi giver dig hovedlinjerne her.

Hvad er det blå kort?

Det blå kort er dokumentation for, at du er sygesikret efter EU reglerne og har ret til behandling i et andet EU land, Norge, Island, Liechtenstein (EØS landene) og Schweiz.
Du kan anvende det blå kort, når du skal opholde dig uden for Danmark i op til et år, når du:
  • skal være på ferie.
  • skal i praktik eller skal være au-pair.
  • skal studere eller følge en faglig uddannelse.
  • skal arbejde i udlandetDu skal have en afgørelse fra Udbetaling Danmark om, at du er omfattet af dansk social sikring, før du kan få det blå EU-sygesikringskort.
Kortet dækker også nødvendig behandling, hvis du fx har en kronisk sygdom, og selvom du ved, du kan få behov for behandling.
Men altså kun i et andet EU/EØSland eller Schweiz. Rejser du udenfor disse lande, skal du bruge en privat rejseforsikring.

Læs også: EU-sygesikringskortet - det blå kort

Hvad dækker det blå eu-sygesikringskort

Sygesikringskortet dækker både akut sygdom/tilskadekomst og såkaldt 'behovsbestemt sygehjælp'. Det er lægen, der afgør, hvilken behandling der er nødvendig under opholdet. Det afhænger bl.a. af, hvor længe du skal opholde dig i landet, og hvilken behandling der er tale om.

EU-sygesikringen dækker kun, hvis behandleren er tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. EU-sygesikringen dækker altså normalt ikke behandling på private hospitaler eller klinikker.

EU-sygesikringskortet viser, at du har ret til de samme ydelser og på de samme vilkår som borgerne i det land, du opholder dig i. Du kan derfor komme til at betale en del af behandlingen selv, hvis det gælder for sikrede i det pågældende land.

Her dækker det blå kort ikke

Du kan ikke med det blå kort få dækket behandling hos private læger, hospitaler m.v., som ikke er en del af landets offentlige sygesikring.
  • Du kan ikke med det blå kort få lægeordineret hjemtransport.
  • Du kan ikke få hjemtransport ved død.
  • Du kan ikke bruge det blå kort, hvis du tager til udlandet med det formål at få behandling. Men du kan evt. få tilskud efter andre regler. Læs mere om de regler på patientombuddet.dk.
Du skal altså fortsat tegne en privat forsikring for at være dækket, hvis du f.eks skal hjem med sygetransport.

På Patientombuddets hjemmeside kan du se hvad reglerne er for sygeforsikring i det enkelte land. Oversigterne ligger om pdf’er, så du kan evt. printe informationen ud for det land du skal til, så du ved hvad du skal gøre, hvis uheldet er ude.

Slut med SOS international

Efter den 1. august, skal du ikke længere ringe til SOS international. Du skal følge de regler, der er for det enkelte land. Har du haft udgifter, som du har ret til at få refunderet, skal du kontakte din kommune.

Du skal være opmærksom på, at der kan være forskellige forældelsesfrister for at få de penge tilbage, du har lagt ud i det enkelte land.
Har du været ude at rejse før den 1. august og endnu ikke har fået anmeldt dine udgifter, skal du kontakte SOS international. De har en frist på 6 måneder for skadesanmeldelser og refusion for det offentlige.

Bestil det blå EU-sygesikringkort i god tid

Du kan bestille det blå sygesikrings kort online, ved at logge dig ind på Borger.dk. Du skal regne med at der går 2-3 uger før kortet ligger i postkassen. Her i sommerperioden, kan behandlingstiden dog godt være længere.