Risici ved fedtsugning tema

Der er en række risikofaktorer forbundet med fedtsugninger, især hvis der fjernes flere liter fedt. Det er op til den enkelte læge at vurdere, hvor meget fedt der fjernes.


En række nyere undersøgelser viser samstemmende, at risikoen for komplikationer er stigende, jo flere liter der fjernes.

Omtrent 30 % af den fjernede mængde er plasma, og tilføres patienten ikke hurtigt tilstrækkelig væske ved større fedtsugninger, er der risiko for, at patienten går i kredsløbschok.

Det er ikke muligt at sætte en øvre grænse for, hvor stor en mængde fedt der kan suges ved en fedtsugning. Det afhænger af en konkret lægelig vurdering af patienten, hvori patientens overvægt og tidligere sygehistorie bl.a. indgår.

Anbefalinger lyder dog på, at fedtsugninger på over 5.000 ml aspirat bør foregå under indlæggelse med mulighed for omhyggelig overvågning af bl.a. kredsløbet.

Overvågningen bør som udgangspunkt fortsætte natten over og indtil ens tilstand er blevet bedømt klinisk og paraklinisk normaliseret. Overvågningen bør finde sted ved personale, der er rutineret og kvalificeret i postoperativ behandling og overvågning.

Kilde: Sundhedsstyrelsen
"Retningslinier for postoperativ behandling og observation ved fedtsugning"

Teksten er offentliggjort d. 9/8- 2005

Artikler

artikel

Børnesygdomme

Det kan være svært at afgøre om et lille barn er sygt. Sommetider optræder ...

Redaktionen 23/01/2009
kategori

Kiropraktik

En kiropraktor kan hjælpe med problemer i muskler og led i f.eks. ryg og na...

Redaktionen 19/02/2009
kategori

Børns hudproblemer

En velplejet hud er et vigtigt forsvar mod varme, kulde og ikke mindst sygd...

Redaktionen 14/03/2013
artikel

Babyhåndbogen

I denne sektion om børn og babyer, finder du en række gode råd om sygdomme ...

Redaktionen 30/01/2009