Risici ved fedtsugning Artikel

Der er en række risikofaktorer forbundet med fedtsugninger, især hvis der fjernes flere liter fedt. Det er op til den enkelte læge at vurdere, hvor meget fedt der fjernes.


En række nyere undersøgelser viser samstemmende, at risikoen for komplikationer er stigende, jo flere liter der fjernes.

Omtrent 30 % af den fjernede mængde er plasma, og tilføres patienten ikke hurtigt tilstrækkelig væske ved større fedtsugninger, er der risiko for, at patienten går i kredsløbschok.

Det er ikke muligt at sætte en øvre grænse for, hvor stor en mængde fedt der kan suges ved en fedtsugning. Det afhænger af en konkret lægelig vurdering af patienten, hvori patientens overvægt og tidligere sygehistorie bl.a. indgår.

Anbefalinger lyder dog på, at fedtsugninger på over 5.000 ml aspirat bør foregå under indlæggelse med mulighed for omhyggelig overvågning af bl.a. kredsløbet.

Overvågningen bør som udgangspunkt fortsætte natten over og indtil ens tilstand er blevet bedømt klinisk og paraklinisk normaliseret. Overvågningen bør finde sted ved personale, der er rutineret og kvalificeret i postoperativ behandling og overvågning.

Kilde: Sundhedsstyrelsen
"Retningslinier for postoperativ behandling og observation ved fedtsugning"

Teksten er offentliggjort d. 9/8- 2005