Sådan behandler du sår Artikel

Man bør altid tage udgangspunkt i hvad årsagen er til såret, når man skal behandle det. Men der er nogle grundliggende principper, som man med fordel kan bruge ved sårpleje. God hygiejne og en forbinding som skaber det rette fugtige miljø, er vigtige i helingsprocessen.

God hygiejne og faste rutiner ved sårpleje

Det er først og fremmest vigtigt at man holder en god hygiejne og holder sårområdet rent. Faste rutiner omkring sårbehandlingen kan også få behandlingen til at virke mindre belastende og smertefuld.

Skold instrumenterne

De sårbehandlingsmidler man anvender, både instrumenter man eventuelt benytter samt forbindsstofferne, skal også holdes forsvarligt rene. I hjemmet bør man efter brug af instrumenter, først rengøre dem og derefter hælde kogende vand på dem. instrumenterne skal være tørre inden man pakker dem ned.

Opbevar forbinding i lukket emballage

Forbindsstofferne og lignende effekter skal man opbevare i lukkede containere eller i forsvarligt lukkede poser. Den emballage produkterne er pakket i fra producenten kan sjældent anvendes efter åbning.

Læs også:
Skinnebenssår – symptomer, årsag, behandling

Sådan sårbehandler du

Nedenfor er angivet en rækkefølge for en hensigtsmæssig sårbehandling, til dig som sårpatient eller de der udfører behandlingen.

Skift forbinding så lidt som muligt

Tiden imellem skiftningen afhænger afvæskeniveauet fra såret samt sårets beskaffenhed. Tag eventuelt egen læge med på råd omkring tidsintervallerne. Som udgangsunkt bør man tilstræbe så få skift som muligt, da sårene heler bedst, når de får ro og færre skift giver mindre risiko for infektion.

Vask altid hænder

God håndhygiejne herunder grundig håndvask samt anvendelse af gummihandsker kan mindske risikoen for eventuelle infektioner.

Vask såret med vand

Kan »sårpatienten« tage et brusebad, vil det lette afvaskningen af sårområdet, da rigelige mængder lunkent vand er den bedste måde at rense et sår på. I særlige tilfælde kan der anvendes en sæbe med pH værdi på ca.4,5, dog kræver det en grundig skylning af såret for at få alle sæberester væk. Dup herefter såret tørt.

Hold øje med såret

Notér dig/jer sårets fremgang. Dette kan man gøre ved at opmåle diameteren eller ved at lave en tegning af sårets omfang.

Vælg den rigtige forbinding

Når der skal vælges en korrekt forbinding til det aktuelle sår bør der primært være overvejelser omkring væskeniveau fra såret, dybde samt lokalisering. Det er muligt at vælge forbindinger, der minimerer de smerter der kan være i forbindelse med skiftet. Ligesom man ved at anvende en forbinding, der skaber et fugtigt miljø, kan minimere smerterne undervejs

Registrer og behandel smerter

Der er ofte mange smerter forbundet med både akutte og kroniske sår. Lad lægen anbefale en korrekt smertebehandling. Lav en kort beskrivelse af smerterne, hvordan de er, styrken på smerterne, provokerende eller lindrende faktorer og om der er døgnvariation. En del af smerterne kan være udløst af uro og angst omkring såret, årsagen og dens helbredelsesmuligheder, samt for fremtiden. Det er vigtigt at tale om denne frygt og bekymringer for fremtiden. Det kan ofte medvirke til at smerterne mindskes, i hvert fald den psykiske del af dem..

Sund livstil hjælper sårbehandling

Det er vigtig at give kroppen de bedste vilkår for at kunne fungere optimalt. Når kroppen skal genopbygge væv f.eks. ved heling af et sår har den brug for proteiner der netop fungerer som byggesten i den proces. Det kan derfor være nødvendigt at supplere en almindelig varieret kost med ekstra proteiner, hvis man har et sår. Er du diabetiker, er det vigtigt at du har styr på dit blodsukker

Rygning forringer helingsprocesserne

Læs også:
Diabetiske fodsår – symptomer og forebyggelse