Sukkersyge (Diabetes mellitus) Artikel

Sukkersyge er en tilstand, hvor nedsat effekt eller produktion af hormonet insulin nedsætter muskler og organers evne til at optage sukkerstoffer fra blodet. Dette medfører en række symptomer og følgesygdomme på både kort og lang sigt. Diabetes er en forholdsvis hyppig sygdom, og det anslås, at mindst 250.000 danskere har sygdommen.

Definition og årsager til sukkersyge

I bugspytkirtlen dannes der hormoner, som bl.a. styrer kroppens sukkerbalance. Det drejer sig om glucagon og insulin. Insulinet gør, at det sukker, der er i blodet, nemmere optages i bl.a. muskel- og leverceller.

Opstår der en fejl i dette system, vil sukkeret ophobes i blodet, da det ikke kan optages i cellerne. De vil i stedet bruge deres fedt og protein som energikilde. Leveren, der ellers bl.a. fungerer som sukkerdepot, kan ikke optage sukkeret, som tarmen frigiver til blodet. Da kroppens celler mangler sukker, vil den derimod stadig frigive sukker fra sine depoter, som udtømmes.

Den uhensigtsmæssigt høje mængde sukker i blodet bliver udskilt til urinen i nyrerne, og via såkaldt osmose vil den høje koncentration af sukker trække vand fra kroppen med ud. Resultatet bliver dehydrering pga. mange vandladninger med sukkertilblanding.

Kroppen udtæres ligeledes, og der dannes sure affaldsstoffer fra bl.a. fedtnedbrydning, såkaldte ketonstoffer. I store doser er de farlige for kroppen, og man udvikler syreophobning, ketoacidose. Dette er en akut livstruende tilstand, og ubehandlet fører diabetes mellitus ofte til døden.

Der findes to former for diabetes mellitus:

Type 1 diabetes Før kaldet Insulin-krævende diabetes mellitus, IDDM:

Denne sygdom kaldes også juvenil sukkersyge og kræver behandling med insulin. Den skyldes en fejl i insulin-produktionen i bugspytskirtlen, og debuterer i barne- eller teenagealderen.

Læs også: Type 1 diabetes

Type 2 diabetes Før kaldet ikke Iinsulin-krævende diabetes mellitus, NIDDM:

Denne type kaldes også aldersbetinget eller "gammelmands" sukkersyge, da den sjældent ses før 40 års alderen. Modsat type 1 skyldes denne en nedsat følsomhed for insulin uden på muskelcellerne. Bugspytskirtlen kan stadig producere insulin, evt. i lettere nedsat omfang. Ved øget belastning af kirtlen kan insulin produktionen forringes væsentligt.

Læs også: Type 2 diabetes - Årsag, symptomer, behandling

Diabetes mellitus må ikke forveksles med diabetes insipidus

Diabetes mellitus må ikke forveksles med diabetes insipidus ,som er en helt anden sygdom, der opståer på et meget anderledes grundlag, og som i øvrigt er meget sjælden.

Læs også: Sådan hjælper konditræning og styrketræning mod diabetes eller E-vitamin sænker diabetikeres kolesterol.