Valg af læge Artikel

Der er flere regler, når det kommer til valg af læge. Som udgangspunkt kan man vælge egen læge, når man fylder 15 år.

Man kan vælge egen læge, når man er blevet 16 år.
Børn under 16 år hører under forældrenes læge og sikringsgruppe.

Gruppe 1-sikrede vælger blandt de læger, der har åbent for tilgang, normalt inden for en afstand af ti km. fra bopælen. Kommunen oplyser, hvilke læger man kan vælge imellem. Får kommunen besked senest den 15. i måneden, træder lægeskiftet i kraft fra begyndelsen af den efterfølgende måned. Man kan så tidligst skifte læge igen efter seks måneder. hvis du ønsker det, kan du få samme læge som din ægtefælle eller den person, du bor sammen med, selvom lægen har lukket for tilgang af nye patienter.

Gruppe-2 sikrede vælger ikke fast læge, men kan frit henvende sig til en praktiserende læge efter eget valg. Men skal til gengæld betale en del af honoraret selv.

Når du vil skifte læge eller sygesikringsgruppe, skal du henvende dig til Folkeregistret.

I forsøgsbydelene i København (Indre Nørrebro, Indre Østerbro, Valby og Kongens Enghave), skal du henvende dig på det lokale center.