Ydre skader på nyrerne og urinlederne Artikel

Nyrerne kan bl.a. beskadiges ved kraftige slag mod siden eller ryggen, som ofte medfører blødning i nyrevævet. Der kan også rives hul på nyrerne eller urinlederne, som sidder fast på nyrerne ved nyrebækkenet.

Definition og årsager til ydre skader på nyrer og urinledere

Nyrerne kan beskadiges som resultat af et kraftigt slag mod siden eller ryggen.

Hyppigst er slaget af en sådan grad, at ribben eller ryggen samtidig brækker. Oftest medfører slaget blødning inde i nyrevævet, men der kan også rives hul på nyrerne eller urinlederne, som sidder fast på nyrerne ved nyrebækkenet. Endelig kan de store blodkar, som løber til nyrerne, rives over. Nyreskader ses mest i forbindelse med færdselsuheld og andre voldsomme påvirkninger.

Symptomer på ydre skader på nyrer og urinledere

Mindre skader vil typisk give smerter i siden (flanken) eller siden af ryggen, svarende til nyrernes placering. Der vil ofte være spor af blod i urinen.

Ved brækkede ribben eller rygsøjle vil der naturligvis være smerter herfra.

Komplikationer til ydre skader på nyrer og urinledere

Større skader på nyrer eller blodkar kan bløde voldsomt og kræver akut operation for at standse blødningen, der ellers kan være livstruende. Ligeledes vil skader på nyrebækken og urinleder kræve sammensyning ved operation for at undgå udsivning af urin til bughulen. Urinudsivning kan medføre bughindebetændelse (peritonitis) med kraftige mavesmerter.

Dette er en alvorlig tilstand, som i værste fald kan medføre shock med livsfarligt blodtryksfald.

Da nyrerne normalt er med til at regulere blodtrykket, kan en nyreskade forårsage forhøjet blodtryk. Dette gælder især, hvis nyren før har været skadet eller syg.

Læs også: Forhøjet Blodtryk eller Lavt Blodtryk

Behandling af ydre skader på nyrer og urinledere

De fleste nyreskader behandles blot med sengeleje, nøje overvågning af blodtrykket og jævnlig kontrol for blødning med ultralydsundersøgelser. Herved heler selv relativt store skader op efter en uge eller to. Operation kan blive nødvendig ved omfattende nyreskade (se ovenfor).

Nyren kan i værste fald være umulig at redde, og man må i så fald bortoperere den eller dele af den. Inden man fjerner nyren, må man sikre sig, at den anden nyre fungerer, som den skal. Gør den det, kan man imidlertid leve et helt normalt liv med kun én nyre.

Efter en nyreskade bør man få kontrolleret nyrens funktion efter et par måneder og gå til jævnlig blodtrykskontrol.