Meditation som vej til rygestop ser ud til at være effektiv nyhed

mindfullness, meditation, rygestop
Værktøjer som mindfulness og meditation ser ud til at være en effektiv vej til rygestop – selv for personer som ellers ikke har planer om at kvitte tobakken.

Meditation som vej til rygestop ser ud til at være effektiv.

I en gennemgang af forskning i afhængighed, udgivet i Magasinet Trends in Cognitive Sciences anføres det at en persons hensigt om at kvitte tobakken ikke altid er en forudsætning for at mindske tobakshunger, men at viljen til at stoppe ofte ses som en forudsætning for at iværksætte et rygestop program.

Dr. Nora Volkow, director for US National Institute for Drug Abuse og hendes team oplyser at det tyder på træning, knyttet til at styrke individets selvkontrol såsom mindfulness meditation, kan mindske de ikke ubevidste påvirkninger som motiverer en person til at ryge.

Nye scanning studier af hjernen har vist at rygere har lavere aktivitet i de områder af hjernen som er forbundet med selv kontrol. – Kunne en indsat rettet mod disse neurobiologiske kredsløb være en mulighed for at behandle afhængighed?

”Vi var interesserede i at teste hvordan gentagen brug af stimulans (tobak) har indflydelse på vor evne til at kontrollerer vore lyster”, udtaler Dr. Volkow.

”Vi er ved at arbejde os igennem hvordan stimulanser påvirker de områder af hjernen som normalt regulerer vor selv kontrol og som gør os i stand til at sætte mål som vi er i stand til at opnå”, tilføjer Dr. Volkow.

Ubevist rygeafvænning.

En del af undersøgelsen ”integreret krop-sind træning”, som omfatter teknikker i afslapning, blev analyseret for at konstatere hvordan forbedret selv kontrol kan afhjælpe rygeres afhængighed.

Texas Tech University og University of Oregon forskere rekrutterede 60 studerende heraf 27 cigaret rygere og 33 ikke rygere til at deltage i undersøgelsen.

Deltagerne blev inddraget med en forventning om at lære meditation og afslapningsteknikker med sigte på stress reduktion og forbedret indlæring.

Halvdelen undergik mindfulness meditation og den anden halvdel arbejdede med afslapningstekniker.
Over 2 uger havde deltagerne i alt 5 timers terapi hver af 30 minutters varighed. Deres hjerner blev scannet før og efter terapien og et spørgeskema blev udfærdiget. Endvidere blev rygerne objektivt testet for carbonmonoxid (kemisk formel CO).

Selv om mange af deltagerne hævdede, at de havde røget det samme antal cigaretter før og efter terapien så viste den objektive måling i de første 2 uger efter undersøgelsen en reduktion på 60%. Deltagerne ændrede deres rygevaner uden at være opmærksomme derpå og var forbløffede over at finde 10 cigaretter i 20 stk. pakken som de mente at have tømt.

Andre dele af undersøgelsen viser hvordan integreret krop-sind terapi såsom mindfulness meditation kan reducere niveauet af stress hormonet cortisol og samtidig forøge immunforsvaret.

"Mindfulness meditation, og andre teknikker til at styrke persons selv kontrol, er sandsynligvis velegnede til at kontrollere afhængighed, men ikke nødvendigvis for alle” anfører Dr. Volkow.