Zika sygdom: Hvordan - hvorfra – opstået hvornår nyhed

Stort set ukendt sygdom er pludselig blevet en epidemi i dele af verdenen.


Zika infektion: Hvad skal du vide?

Key fakta om Zika infektion.

  • Zika infektion er en virus sygdom som opstår ved smitte overført af moskito arten Aedes Aegypti.
  • Zika patienter oplever normalt lettere feber, eksem og konjunktivitis (øjeninfektion). Symptomerne varer sædvanligvis fra 2 til 7 dage og i mange tilfælde er symptomerne så svage at infektionen ikke erkendes, eller forveksles med andet, eller som udefinerbart ubehag.
  • For Zika patienter er infektionen ikke alvorlig, men i løbet af 2015 er det blevet konstateret, eller måske snarere erkendt, at denne virus kan medføre alvorlige hjerneskader hos fostre, og på få måneder har smitten udviklet sig epidemisk i Sydamerika – specielt i Brasilien.
  • Der findes ingen vaccine mod Zika smitte og der er ingen behandling mod sygdommen.
  • Hidtil har smitte været knyttet til Afrika, det Amerikanske kontinent, Asien og Stillehavsområdet.

Hvor stammer Zika infektion fra?

Navnet Zika er knyttet til en skov i Uganda af samme navn hvor man i 1947 for første gang isolerede denne type virus som blev fundet hos aber i Zika skoven. Først i 1952 blev den første patient med Zika infektion konstateret i Uganda.

Siden har denne virus infektion levet en ret upåagtet tilværelse, men i gennem 2015 har Zika manifesteret sig eksplosivt. Først og fremmest i Sydamerika, og her specielt i Brasilien. Nye tilfælde har bredt sig hastigt med mange tilfælde rapporteret i USA, og i slutningen af januar 2016 også det første tilfælde i Danmark.


Hvad er risikoen for Zika virus i Danmark.

Sundhedsstyrelsen har den 26/1 – 2016 lagt information om Zika virus online.

Styrelsen oplyser at der ikke er risiko for Zika epidemi i Danmark og anfører at det ikke er endelig fastslået, at Zikavirus er årsagen til alvorlige misdannelser af hjernen hos fostre – microcephali. Gravide og kvinder som påtænker graviditet bør tage en række forholdsregler som i hovedtræk jævnfør Sundhedsstyrelsen er:

  • Gravide og kvinder, der påtænker at blive gravide, rådes til at overveje at udskyde ikke-nødvendige rejser til disse områder indtil efter graviditeten.
  • Hvis rejsen ikke kan udskydes, skal gravide være særligt omhyggelige med at beskytte sig mod myggestik.
  • Gravide, som har rejst i de berørte områder under deres graviditet, skal informere deres læge og jordemoder om opholdet.

Microcephali som ikke blot er en misdannelse af kraniet, men også en alvorlig hjerneskade.

WHO er alarmeret.

WHO angiver Zika som en epidemi og har nedsat en ”Emergency Committee” som mødes den 1. februar 2016 i Genevé for at drøfte forholdsregler. Læs mere her.

Hvordan opstår Zika problemet som nærmest ud af den blå luft.

Zika ligner meget Dengue feber som er en anden moskitobåren infektion knyttet til Aedes Aegypti. Også Gul Feber overføres af den samme moskitotype. Specielt Dengue feber er hyppig i Brasilien.

I januar/februar 2015 konstateredes en kraftig stigning i denne type infektion i og omkring kyst byen Recife i nordøst Brasilien, men i begyndelsen antog man at det drejede sig om forøget smitte med Dengue feber. Først efter nogen tid erkendte sundhedsmyndighederne at der var tale om epidemisk vækst i Zika angreb, og værdifuld tid gik tabt med langsom indsats på et tidspunkt hvor Brasilien er præget af økonomisk nedtur og politisk uro.

Også WHO synes at have været langt bagud i erkendelsen af problemets omfang.

Hvad kan gøres og hvornår kan en vaccine være fremme.

Engelske forskere har udviklet genmanipulerede moskitoer af Aedes Aegypti typen som ved parring planter et infertilitets gen hos afkommet. Disse genændrede moskitoer udsættes per ekspres i regioner med stor Zika risiko, og de Brasilianske myndigheder er langt om længe kommet i alarmberedskab. - Sikkert i høj grad påvirket at tanken om manglende tilslutning til den kommende Olympiade i Rio de Janeiro i sommeren 2016.

Sideløbende har nogle af USA’s førende medicinalkæmper sat fuld kraft på udviklingen af en vaccine. Nogen mener at en vaccine kan være 3 år væk mens andre mener at første test på mennesker kan være klar inden udgangen af 2016 og at en vaccine kan være klar tidligere.

BBC har dækket Zika angrebet og har udgivet nogle fortræffelige videoer som ses her: BBC news