Bumser og akne (Acne vulgaris) Artikel

Akne, bumser, filipenser og uren hud er de mest almindelige betegnelser, der benyttes for denne meget hyppige sygdom. Op imod 90% af alle unge vil på et tidspunkt få acne i større eller mindre grad. Man regner med at ca. 2 af 10 unge vil få så mange bumser, at de går til læge for at få behandling.

TEST Der er altid mulighed for behandling af bumser - akne

Uanset sværhedsgraden vil der være behandlingsmæssige muligheder. Vand, sæbe og andre hygiejniske foranstaltninger er sjælden tilstrækkelig.

Tidligere hvor tabletbehandling ikke var normal rutinebehandling måtte patienter afvente tilstanden indtil sygdommen »brændte ud« med arvævsdannelse til følge. I dag kan patienter opnå en behandling som forhindrer de voldsomme betændelsesforandringer og skæmmende arvævsdannelser.

Læs også: Bumser - Det kan du selv gøre

Akne er arveligt betinget hormonpåvirkning

Udviklingen af acne sker sædvanligvis gradvist. Sygdommen skyldes en arvelig betinget hormonpåvirkning (androgener = kønshormoner) af hudens talgkirtler som findes i stort antal i ansigtet, bryst og ryg. Hormonpåvirkningen som er særlig stor i puberteten medfører forstørrelse af talgkirtlerne, som gradvist stopper til.

Talgfedt som normalt dækker huden øget i mængde og giver huden et fedtet, blankt og skinnende udseende. Bakterier på hudens overflade trænger ned i talgkirtlernes udførelsesgange og nedbryder talgfedt til fede syre som virker vævsirriterende. Dette kan afstedkomme en lokal betændelsesreaktion som kan resultere i destruktion af talgkirtlen.

Acne patienter har hverken mere eller mindre kønshormon i blodet, de er blot mere følsomme overfor virkningen på huden. Den arvelige disposition til at få bumser hænger sammen med, at nogle personers talgkirtler er ekstra følsomme overfor kønshormonerne i puberteten.

Akne hos unge


FIG 1 UDVIKLING AF BUMSER
Skematisk fremstilling af acne udvikling med dannelse af
komedoner (hudorme) og efterfølgende betændelses-
reaktion (papler og pustler). Planche udsnit fra Roche.

De første tegn på sygdommen viser sig hos piger i 10-12 års alderen og hos drenge i 12-14 års alderen. Man ved, at sygdommen er værst hos piger i 17-års alderen og hos drenge i 19-års alderen. Herefter vil bumserne gradvist forsvinde og de fleste vil være fri for sygdommen i 25-års alderen.

Akne hos voksne


FIG 2 ACNE
Åbne, lukkede komedoner,
papler og pustler.

Acne kan dog fortsætte i voksenalderen. Helt op i 40-års alderen vil 1% af mænd og 5% af kvinder fortsat have bumser. Det vil sige, at bumse problemet kan være tilstede i mange år. Det betyder, at det er vigtigt, at få god rådgivning omkring sygdommen og bliver klar over, hvad der kan bedre tilstanden.

Læs også:
Derfor lider nogle voksne af bumser

Udvikling af akne - hudorme -komedomer, pustler og cyster


FIG 3 ACNE
Papler, pustler og begyndende
arvævsdannelser.

I mange tilfælde forløber acne udviklingen uden betændelsesreaktion således at der kun ses åbne eller lukkede udførelsesgange (komedoner = hudorme). De åbne komedoner fremtræder sorte på grund af pigmentaflejring som ikke kan vaskes væk. De lukkede komedoner, som oftest er i overtal, kan være vanskelige at se uden lup, men kan ofte føles som små uregelmæssige knopper.

Det er især de lukkede komedoner som danner udgangspunkt for en eventuel senere betændelsesreaktion. Fig 1.


FIG 4 ACNE
Kraftig acneangreb på ryggen.

Afhængig af hvor dybt i huden betændelsesprocessen forløber, kan der opstå overfladiske pusfyldte knopper (pustler) eller dybereliggende knuder noduli) som kan ligne bylder (cyster). På trods af udseende med fremkomst af gule betændelses-knopper så er der ingen risiko for smitte.


FIG 5 ACNE
Arvævsdannelser (istappe).

Fig 2, 3 og 4. Hvis der kommer ar, er der ofte tale om små fordybninger i huden, som ligner »is-tappe« Fig 5.

Undgå ar efter akne

Dybere kraterlignende ar er heldigvis sjældent i dag. Tidligere var det ikke usædvanligt, at se dette hos de sværest ramte personer. I dag er det sjældent, fordi man har fået bedre muligheder for at behandle tilstanden. Endelig er der risiko for, at der danner sig faste, hævede knuder som et resultat af bumserne. Desværre er det ofte sådan, at mange som kunne behandles for deres bumser aldrig går til læge eller først går til læge når de har været plaget i flere år. Jo længere tid der går, jo større er risikoen for, at der kommer ar i huden. Fremfor at anvende sæber og andre midler som ikke er dokumenteret at være virksomme, er det bedre at få en læge til at give en behandling. Det er ofte en fordel, at en erfaren person vurderer om der er fremgang. Dette hvad enten der behandles med creme eller tabletter.

Behandling af Akne - bumser

Behandlingen afhænger af hvilke acne komponenter der ses. Selvom acne tendens mindske med årerne vil der ofte være et aktuelt behandlingsbehov. Blandt de almene råd nævnes sæbevask og minimal eller ingen brug af kosmetik. Tilsvarende er det vigtigt at undgå unødig »krads og pillen« i de kosmetisk generende komedoner som let bliver betændte. Åbne komedoner som er synlige kan derimod godt forsøges at presse ud, men uden brug af negle eller pincet. Anvendelse af vatpinde som forsigtigt trykkes fra hver side af de åbne komedoner anbefales.

  • Såfremt der anvendes kosmetik er det vigtigt at anvende vandige (oliefrie)præparater.

  • Al make-up skal fjernes før sendetid - gerne med vand og sæbe. Mange kosmetologer anbefaler brug af parafin (mineralolie) frie produkter som rensecremer idet parafinprodukter anses for komedogene det vil sige øger dannelsen af hudorme.

  • Diætbehandling har vist sig uden betydning for udvikling af acne, men i de tilfælde hvor bestemte fødevarer som fx chokolade eller alkohol synes at forværre en bestående acne bør disse naturligvis undlades.

Behandling af uren hud kræver tålmodighed

De fleste patienter forventer at en tilfredsstillende behandling kan opnås inden for kort tid. Det er imidlertid ikke altid muligt. Afhængig af sværhedsgraden vil behandlingen strække sig over måneder til år. Behandlingen kan være begrænset til lokalbehandling (creme eller gel) eller systemisk behandling med tabletter afhængig af de tilstedeværende symptomer og fund.

Uanset behandlingsarten kræves tålmodighed af såvel læge som patient. I de fleste tilfælde opnås først tilfredsstillende resultater efter flere måneder.

De fleste patienter vil have forsøgt sig mig håndkøbsprodukter før lægeekonsultationen. Det kan dreje sig om hudrensemidler, desinficerende præparater eller kommercielle acnemidler, som sælges uden videnskabelig dokumentation for effekt. I nogen tilfælde opnås en vis virkning, men den er sjældent tilstrækkelig hvorfor patienten naturligvis forventer en mere virksom behandling, som kan ordineres af egen læge. Disse receptpligtige ordinationer omfatter en række produkter som har gennemgået klinisk afprøvning og vist effektfulde overfor de forskellige acnetyper.

Lokalbehandling af akne creme, gel, liniment

De forskellige præparater adskiller sig fra hinanden ved deres evne til at nedsætte talgmængden, hæmme komedondannelsen og nedsætte betændelsesreaktionerne. Nogle præparater har effekt overfor flere af disse processer. Mange virker både afskallende og hæmmer og nedbryder de bakterier, der er en medvirkende årsag til akne. Lokalbehandlingsmidler kan i begyndelsen - som regel kun de første 14 dage - være generende med forbigående afskalning, svie og rødme. Patienter med sart hud, fx. rødblonde,må man starte forsigtigt med behandlingen. Nogle få er så sarte i huden, at midlet må vaskes af efter nogle få timer for at undgå irritation. Andre vil fra begyndelsen kunne anvende det natten over. Det er vigtigt, at man gradvist vænner dig til, at præparaterne sidder på huden i længere og længere tid hver dag.

Hvis der kun er få bumser, vil det ofte være tilstrækkeligt at smøre med en opløsning eller en creme. Følgende præparater som lægen kan anbefale kræver alle recept.

Skinoren®

Skinoren creme indeholder et bakteriehæmmende middel (azelainsyre). Skinoren skal smøres på huden morgen og aften, hvorved man hæmmer de bakterier, som er med til at der danner sig bumser. Det er generelt vigtigt, at midler som smøres ud på huden ikke kun bruges på selve bumserne men også i den omgivende hud. Der vil ofte være bumser på vej i huden, som ligger omkring de synlige bumser. Skinoren skal bruges hver dag i mindst 3 måneder. Normalt vil mindst halvdelen af bumserne forsvinde indenfor denne periode. I så fald kan behandlingen fortsætte over en længere periode.

Redap®

Redap gel (adapalen) er et præparat, som indeholder et A-vitamin. Redap gel skal smøres på huden hver aften inden man går i seng. Virkningen beror på at antallet af hudorme formindskes og dermed falder også antallet af bumser. Ligesom med Skinoren skal Redap gel anvendes hver dag i 2-3 måneder før der kan se en tydelig forskel. Ved graviditet, må Redap gel ikke anvendes.

Isotrex®

er ligesom Redap et præparat med A-vitamin som stimulerer celledelingen og modvirker dannelsen af komedoner. Leveres som gel (0,5 mg isotretinoin/gram). Anvendes 1-2 gange dgl. Bør ikke anvendes til gravide eller ammende eller til patienter med sart hud. Øget lysfølsomhed, lokalirritation og kontakteksem er beskrevet.

Dalacin®

Dalacin opløsning indeholder et bakteriehæmmende stof (antibiotikum) som hedder clindamycin. Dalacin hæmmer ligeledes de bakterier der findes i stort antal i talgkirtlerne, når man har bumser. Dalacin skal smøres på huden to gange om dagen i nogle måneder.

Hvis et eller flere af de midler som er omtalt ovenfor er anvendt gennem 2-3 måneder uden synlig effekt bør man overveje en tabletkur mod bumser. Det samme vil være tilfældet, hvis der er tegn på at der kommer ar i huden, der hvor der har været bumser.

Behandling ved sværere angreb af bumser

Roaccutan®

Roaccutan kapsler indeholder isotretinoin, et stof der ligner A-vitamin. Roaccutan er det mest effektive middel der findes ved bumser. Det er kun hudlæger der må udskrive Roaccutan.

Virkningen af Roaccutan skyldes at præparatet virker på alle de faktorer, der medvirker til, at der dannes bumser:

  • Mængden af talg i talgkirtlerne formindskes

  • Tilstopningen af talgkirtlerne forsvinder

  • Antallet af bakterier formindskes

  • Betændelsen hæmmes

Roaccutan vil derfor efter få måneder kunne få både den fedtede hud, hudormene og bumserne til at forsvinde. Bedring af tilstanden vil ses hos de fleste efter ca. 4 ugers behandling. En stor del af de, der behandles med Roaccutan, vil opnå en permanent bedring af bumserne. Enkelte vil få tilbagefald, som eventuelt kræver en ny Roaccutan kur.

Roaccutan kapslerne skal anvendes hver dag i ca. 4-6 måneder. Dosis afhænger af kropsvægt.

Det er særdeles vigtigt at undgå Roaccutan behandling at gravide da præparatet er fosterskadende.

Derfor skal alle kvinder som sættes i behandling med Roaccutan være sikret mod graviditet og der skal foreligge en negativ graviditetstest forud for behandlingen. Bedst anvendes P-piller under hele behandlingsforløbet og mindst 4 uger efter afsluttet Roaccutan behandling.

Bivirkninger i form af tørre slimhinder (læber, øjne, næse) er hyppigt forekommende ligesom tør hud og let eksem på kroppen kan opstå. Sjældnere bivirkninger kan være følgende: ømhed i musklerne, let hovedpine, depression, påvirkning af leveren og fedtstofferne i blodet. Derfor skal behandlingen følges med lægekontrol og kontrol af blodprøver.

Antibiotika

Behandling med antibiotika i form af tabletter kan også virke ved bumser. Der er ofte tale om tabletter, som indeholder tetracyclin eller et andet antibiotikum (makrolid præparat). Tabletterne hæmmer de bakterier, der findes i talgkirtlerne ved bumser. Normalt skal tabletterne tages hver dag i ca. 3-6 måneder. Anvendes tetracyklin, bør der ikke drikkes mælk eller tages jerntilskud samtidig med tabletterne. Det er bedst at tage tetracyklin tabletterne 1 time før eller 2 timer efter måltiderne sammen med et glas vand. Som ved Roaccutan behandling gælder at gravide ikke må behandles.

Børn under 12 år må heller ikke sættes i tetracyclinbehandling.

I de lande hvor man har brugt store mængder af disse antibiotika kan man se at bakterierne bliver modstandsdygtige og så virker præparaterne ikke længere. Det betyder, at man skal være opmærksom på dette problem, og ikke unødigt bruge disse tabletter gennem længere tid.

Er der ikke efter nogle måneders forløb indtrådt en markant bedring af tilstanden, skal man overveje behandling med Roaccutan i stedet for. De hyppigste bivirkninger ved antibiotika tabletterne er ondt i maven, løs mave og svamp i skeden.

P-piller

Nogle p-piller indeholder hormoner, som nedsætter dannelsen af talg i de talgkirtler, som er betændte når man har bumser. Når mængden af talg nedsættes, bliver det sværere for bakterierne at trives, og det vil så bevirke at antallet af bumser formindskes. De p-piller der hedder Diane-Mite® er specielt virksomme, men andre p-piller kan også have en gavnlig virkning ved bumser.

Sollys

Mange med akne føler sig hjulpet af sommerens sol og af solarium, og en jævn pigmentering i huden gør hudsygdommen mindre synlig. Nogle hudlæger anvender ultraviolet (UV) lysbehandling. Som regel gives behandlingen kun i kort tid. Kraftig soludsættelse i forbindelse med udlandsrejse kan føre til udbrud af akne efter hjemkomsten. Solarium eller UV-behandling igennem mange år kan give en ældet og rynket hud.

Graviditet og behandling af akne

Under graviditet vil de fleste former for akne falde til ro, men sygdommen kan blusse op efter fødslen. Roaccutan® må under ingen omstændigheder anvendes til gravide. Behandling med tetracyklin tabletter kan i nogle tilfælde give misfarvning af mælketænderne hos barnet, hvis behandlingen fortsætter udover den 12.-16. uge af graviditeten. Et antibiotikum som erythromycin indebærer derimod ikke risiko for fosterskade.