Børn, som sover dårligt, klarer sig dårligere i skolen Artikel

Børn, som har søvnproblemer, klarer sig dårligere i skolen end deres klassekammerater, som sover godt om natten. Undersøgelsen vækker opsigt, fordi der findes meget lidt forskning omkring søvnens indflydelse på børns indlæringsevne.

Forskere fra Universitet i Sao Paolo i Brasilien har undersøgt over 2.000 børn i alderen 7 til 10 år, som går i skole i Sao Paulo for at se, om der er en forskel på hvordan børn med og uden søvnproblemer klarer sig i skolen.

Mange børn med dårlig søvnkvalitet

I undersøgelsen har børnenes forældre via et spørgeskema besvaret en række spørgsmål, som har hjulpet forskerne med at afdække om børnene har søvnproblemer. Forskerne har derefter sammenholdt spørgeskemaerne med børnenes karakterer.

Læs også: Børns søvn og søvnproblemer

Ud fra skemaerne fandt forskerne, at 31 procent af børnene havde symptomer på søvnproblemer. Det kunne f.eks være symptomer som at børnene havde svært ved at falde i søvn, vågnede om natten eller var søvnig hele dagen. 27 procent havde vejrtrækningsproblemer, når de sov.

Søvnproblemer gav flere dumpekarakterer

Forskerne fandt, at børnene som sov dårligt, klarede sig dårligere i matematik og portugisisk. ( red. man taler portugisisk i Brasilien) end deres klassekammerater uden søvnproblemer.

13 procent af børnene med søvnproblemer fik dumpekarakterer i portugisisk mod 9 procent af børnene uden søvnproblemer og 25 procent dumpede i matematik mod 8 procent af deres kammerater.

Læs også: Når søvnen bliver et problem

Undersøgelse skaber opmærksomhed

Dr. Carl Bazil, neurolog og leder af epilepsi- og søvnafdelingen på New York Presbyterian/Columbia University Medical Center i New York mener at undersøgelsen fylder et hul i forskningen , selvom den bygger på spørgeskema-besvarelser fra forældrene og ikke på at børnene er diagnostiseret med søvnproblemer,

- flere forskningsresultater , hovedsagelig foretaget på voksne viser at det er vigtigt at sove godt, for at kunne tilegne sig ny viden, udtaler Bazil til Reuters

- Derfor er giver det mening, at søvn om muligt er endnu vigtigere for børn, men vi ved meget lidt om børn, søvnproblemer og indlæring.

- Undersøgelsen er langt fra perfekt og jeg mener ikke at resultatet entydigt beviser, at søvnproblemer forringer indlæringen, men det viser, at der er en sammenhæng, og jeg håber at undersøgelser om denne vil skabe mere opmærksomhed omkring hvor vigtigt søvn er – i særdeleshed for børn.
Undersøgelsen er publiceret i Sleep Medicine, online – læs abstract her