Børneastma - Forebyggelse af astma hos børn Artikel

Stop med at ryge og undlad at have pelsdyr i hjemmet. For at forebygge udvikling af en astmasygdom er det vigtigt at undgå tobaksrøg i graviditet og barndom.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at nyfødte ammes for at undgå allergiudvikling og at nyfødte med øget risiko for allergi ikke udsættes for pelsdyr. Endvidere at man kan anvende måling af allergistof i navlesnoren (navlesnors-IgE) til at forudsige barnets risiko for at udvikle allergi.

Nyere forskning kan dog ikke understøtte disse anbefalinger. Det eneste veldokumenterede råd for at forebygge udvikling af sygdom er at undgå tobaksrøg i graviditet og barndom.

Forebyggelse af symptomer hos børn som har astmatiske symptomer

Tobak, infektioner og allergi kan forværre sygdommen hos det barn, der allerede har astma.
I mange tilfælde kan sygdommen mildnes, hvis der tages fornuftigt hensyn til tobak og allergi.

Tobak

Tobaksrøg øger i betydelig grad risikoen for at udvikle eller vedligeholde kronisk astmabetændelse.Det bedste man kan gøre for at forebygge astma er at skåne barnet for passiv rygning.

Vi ved, at børn, der dagligt er passive rygere, har en dårligere lungefunktion og mere sarte luftrør end andre. Derfor har de betydelig større risiko for at udvikle astma. De har hyppigere luftvejsinfektioner og større risiko for at udvikle allergi. Alligevel er 2/3 af danske småbørn dagligt passive rygere.

Det kan ikke være rigtigt, at børnene skal have ekstra medicin, fordi deres forældre og andre i omgivelserne dagligt udsætter dem for tobaksrøg.

Allergi

Allergi kan forværre en astmabetændelse. Derfor bør alle børn, som er i fast forebyggende behandling for astma, testes for allergi.

Heldigvis er der mange allergier, som er uden betydning for astma eller kun har en meget ringe betydning. Det er næsten udelukkende allergener som støvmider, dyrehår og pollen, som har betydning for astma. Fødemidler udløser meget sjældent astmaanfald.

Det er ganske enkelt at undersøge, hvilke allergener et barn ikke kan tåle. Ved en allergitest prikkes små mængder af de forskellige allergener ind i huden. Efter 15 minutter reagerer huden med rødme og hævelse, hvis barnet er allergisk over for et eller flere af allergenerne.

En allergitest kan også foretages via en blodprøve.

Infektioner

De fleste astmaanfald skyldes virusinfektioner i luftvejene.

Virusinfektioner kan desværre ikke behandles, derfor må man være ekstra på vagt, hvis der er optræk til en virusinfektion. Måske skal dosis af den forebyggende medicin øges.

Overfyldte institutioner øger hyppigheden af infektioner. Smitten spredes mindre udendørs end indendørs. God håndhygiejne i familien og institutionen er et simpelt, men velprøvet råd.