Hårtransplantation Artikel

En hårtransplantation består af at flytte hår fra f.eks. nakken til et område med lidt eller ingen hår. Ikke alle hårene overlever flytningen. Det kan tage op mod 3 måneder før man har en frisure.

Hårtab kan forekomme hos både mænd og kvinder. Den hyppigste årsag er hormonal påvirkning af hårrødderne, hvor det mandlige kønshormon bevirker at de med alderen svækkes og dør. Der findes også andre årsager som medicinindtagelse, sygdom og skader.

Graden af hårtab bestemmes af bl.a. forhold som arvelig disposition og alder, og er faktorer der indgår i planlæggelsen af behandlingen. Nogle mister blot håret i en større eller mindre plet (måne), andre bliver fuldstændig skaldede. Der er nemlig forskel på hårrøddernes følsomhed overfor det mandlige kønshormon fra person til person og hvor på hovedet de sidder. Mest følsomme er typisk håret på issen, og mindst hårene i nakken.

Ved hårtransplantation foretages en flytning af hår fra steder med bevaret tæt hårvækst, sædvanligvis nakkeregionen, til områder med tynd eller ingen hårdække. Der skabes ikke flere hår, og således kan heller ikke forventes en frisure som er nær lige så tæt, som før hårtabet begyndte. Til gengæld er effekten af hårtransplantationen som regel meget langvarig - hvor lang er dog individuelt og afhænger bl.a. af om man også har tendens til skaldethed i de områder hvorfra de transplanterede hår er høstet.
Tidlige udførtes operationen ved flytning af hele klumper af hår, med et uheldigt resultat til følge. Ved den moderne teknik flyttes enkelte hårsække eller grupper på 2-4 stk. ad gangen, hvilket giver langt mere naturlige resultater.

Operation

Hårtransplantation udføres normalt i lokalbedøvelse med tilskud af et beroligende middel.
Patienten skal hjemme have foretaget almindelig hårvask og bad. Før operationen foretages på klinikken desinfektion af hovedbunden og håret.
Efter anlæggelse af den første lokalbedøvelse fjernes et stykke hud med hår, sædvanligvis fra baghovedet. Stedet sys sammen, og efterfølgende kan blot forventes et stregformet ar, som normalt vil være skjult af det omgivende hår.

Selve hårtransplantationen foretages derpå efter anlæggelse af yderligere lokalbedøvelse. Hårene der flyttes måler i højden efter præparation 2-3 mm. Afhængig af behovet flyttes 1000-4000 hår, og operationens varighed bestemmes heraf. Normalt stiles imod en operationsvarighed på 3-4 timer. Det kan derfor være nødvendigt at dele en behandling op i flere seancer.

De transplanterede områder dækkes efter operationen med en tynd forbinding. Denne forbinding kan fjernes efter 2-3 dage og håret vaskes forsigtigt. Lette smerter efter operationen kan forekomme, men svinder hurtigt, og kan behandles med milde smertestillende midler som f.eks. Panodil eller lignende.

Resultat

Ikke alle de transplanterede hår vil klare flytningen, men
85-95% kan forventes at overleve og fortsætte væksten. Hårene vokser ca. 2 mm om ugen. Da de transplanterede hår ved flytningen kun er 2-3 mm lange, kan først påregnes hårlængde til en egentlig frisure efter 1-3 måneder, hvor hårlængden vil være ca. 1-4 cm. Der må ikke forventes samme tæthed af håret som før hårtabet, og frisuren vil være mere gennemsigtig. Såvel karakteren som farven af det transplanterede hår, og af huden i hovedbunden, vil have betydning for det færdige resultat.

Før man beslutter sig for at få foretaget en hårtransplantation bør man spørge kirurgen om hvilken teknik han vil anvende, hvor mange hår, eller stykker med hår, som han vil flytte og evt. hvor mange behandlinger der forventes at skulle til før resultatet er som man ønsker.

Denne tekst er offentliggjort d. 10. oktober 2005