Hårmineralanalyse Artikel

Her få du informationer om hvad en Hårmineralanalyse kan give.


Hårmineralanalysen bruges som et redskab til måling af kroppens mineral og tungmetal status. Selve metoden er optisk emmisionsspektroskopi og bliver herhjemme udført hos H.A.I.R.-Scan Aps.

Hårmineralanalysen bygger på at håret er et udskillelsesorgan. Hvad der er optaget og lukket inde i et hårstrå, tilført via blodbanen, bliver i hårstrået til det bliver afstødt. Mineralerne opkoncentreres i hårstrået og indlejres under hærdningen - keratiniseringen.
Derefter vil indholdet kun ændre sig af udefra kommende forurening fra støv og vand samt nogle hårfarver og hårbehandlinger.

Selve prøven (1/4 g) tages fra nakken, det er de inderste 3 cm af håret tættest på hovedbunden der bruges. Det giver et billede af:

  1. Omsætningen af elementer i kroppen de sidste 3 måneder, hvor meget har der været til stede i blodbanen, for kun det der er i blodet kan opfanges i hårsækken.

  2. Tilførsel af mineraler med kosten eller kosttilskud.

  3. Forurening af tungmetaller f.eks. kviksølv fra amalgamplomber eller bly fra udstødning.

  4. Om der er en forøget udskillelse fra kroppen f.eks. efter faste, udrensningskur med urter og kosttilskud, zoneterapi, psykisk bearbejdning mm.

Analysen viser 19 mineraler:


Bor, Fosfor, Jern, Calcium, Krom, Kobolt, Kalium, Kobber, Magnesium, Mangan, Molybdæn, Natrium, Nikkel, Selen, Silicium
Tin, Vanadium, Wolfram og Zink

og 6 tungmetaller:


Aluminium, Arsen, Bly, Cadmium, Kviksølv og Palladium

Mængden måles i ppm (parts per million), så der er tale om meget små mængder. Målinger på standard hår foretages samtidig både før og efter kørslen med hår, for at sikre at hver kørsel er korrekt foretaget.

Hårmineralanalysen kommer med en udførlig vejledning i hvilke mineraler der er i ubalance og hvad det kan give af symptomer, hvilke madvarer eller tilskud der kan anbefales for at rette op på ubalancerne eller belastningerne, samt en beskrivelse af nogle af de kosttilskud, urter og naturlægemidler, vi har erfaring for kan gavne, ud fra de symptomer der er afkrydset i patientarket.

Mineraler er vigtige elementer i vores kropskemi og mangler eller ubalancer mellem mineralerne kan føre til/være en del af mange symptomer og skavanker. Samtidig er tungmetaller, der egentlig også er naturlige mineraler (som vi dog ikke har brug for), tilstede i vores omgivelser og dermed også i os. De kan belaste eller forgifte os, alt efter mængden vi bliver udsat for. Også det kan give mange symptomer eller ubalancer.

Der er lavet en del studier med hårmineralanalyser bl.a. på fængselsindsatte, voldelige mennesker i USA, hvor der er set forhøjede værdier af især tungmetaller, samt kobber eller mangan og samtidig mangel på zink, magnesium, jern og calcium. Disse manglende mineraler er kendt for at kunne modvægte de første. Efter en periode med bedre kost samt tilskud af de manglende mineraler og nogle vitaminer og fiskeolie, kunne der konstateres en nedgang på 30% i voldelige episoder.

Herhjemme er der lavet hårmineralanalyser på en gruppe 15-17 årige skoleelever, der var opgivet af det almindelige skolesystem pga. aggressiv adfærd, træthed, mangel på koncentration og indlæringsevne. I analyserne fandt man overskud af kviksølv, bly, krom, eller jern og samtidig mangel på magnesium, calcium, zink eller krom.

De unges problemerne skyldtes hovedsageligt dårlig ernæring, hvor hovedvægten lå på slik, fastfood, cola og kaffe. Efter en kombination af sukkerafvænning, sund kost og tilskud af mineraler, alt efter hvad den enkelte analyse anbefalede, samt vitaminer og essentielle olier, viste det sig at de unge godt kunne komme til at blive velfungerende og at deres indlæring og evner, kom på højde med jævnaldrene.

En hårmineralanalyse kan bruges af alle, dog vil mange få et større udbytte af analysen, ved at alliere sig med en behandler med erfaring i brugen af hårmineralanalyser.

Der er mange mønstre i analysen, der kan have forskellige årsager og derfor vil arbejdet med hårmineralanalysen fra behandlerside, bestå i at se helheden i analyseresultatet. Dvs. udover de mange informationer der kommer med analysen, også at kunne se de mønstre, der sammenholdt med personen, fortæller om hvor personen er i sit liv. Handler et mønster, med underskud af de vigtigste mineraler, om en kost der ikke er lødig nok på mineralsiden, eller spiser personen ikke nok mad, er optagelsen via mave-tarmkanalen kompromitteret på grund af allergier, svampe, forkert bakterieflora, nedsat enzym/mavesyre/galdeproduktion eller noget helt andet.