Kvinder tager flest antidepressiver Artikel

En analyse fra apotekerforeningen viser, at 80 procent af alle patienter, som får antidepressiv medicin er kvinder. Analysen viser, at hver fjerde kvinde over 80 år får antidepressiver. Men ikke kun køn og alder, som spiller ind, det har også betydning hvilken landsdel man kommer fra.

Antallet af personer i behandling med antidepressiv medicin er ifølge en analyse fra Apotekerforeningen næsten fordoblet i perioden 1999- 2012. Det betyder, at der i 2012 var mere end 450.000 personer i behandling med antidepressiver. Det er særligt kvinder, der får ordineret medicinen. Analysen viser, at der er 80 procent flere kvinder end mænd, der bruger antidepressiv medicin. Samlet set tager 106 ud af 1000 kvinder antidepressiv medicin i Danmark, mens det tilsvarende tal for mænd er 60 ud af 1000

Læs også: Kvinders depressioner

Flest kvinder i Syddanmark tager medicin

Hvis man kigger på hvor mange borgere pr 1000 der er i behandling med antidepressive midler, så er Region Syddanmark det område hvor flest bliver medicineret. Omvendt bliver færrest behandlet med medicin i Region Storkøbenhavn. Uanset hvor man kigger i landet, så er forskellen mellem mænd og kvinders forbrug den samme – altså flest kvinder, som får antidepressiver.


Grafen er hentet fra Apotekerforeningens analyse

Nye behandlingsmuligheder vinder indpas i kampen mod depression

Det gode nyhed er, at man i 2012 så et markant fald i brugen af antidepressiv medicin. Lars Vedel Kessing,
professor, overlæge og dr.med. ved Psykiatrisk Center København, mener, at faldet i medicin kan være fordi flere bliver behandlet på andre måder

- 150.000 mennesker har moderat til svær depression, og 300-400.000 mennesker lider af angst. Ud af de to grupper viser flere studier, at mennesker med moderat depression og angstlidelser også kan behandles effektivt med visse psykoterapiformer, for eksempel kognitiv adfærdsterapi. Og det kan være en af forklaringerne på det faldende salg, forklarer Lars Vedel Kessing til bladet Farmaci

Læs også: Motion er din humørmedicin

Læs hele analysen her