Misdannede og misfarvede negle Artikel

Neglene kan blive misdannede eller misfarvede på grund af sygdomme eller ydre skader. Bakterier som kommer ind under neglen kan medføre misfarvning af neglen. Nedgroede negle kommer af at storetåneglen bøjes indad i siderne og forårsager smerte, når neglen vokser.

Årsager til misdannede og misfarvede negle

Neglene kan blive misdannede eller misfarvede på grund af sygdommeeller ydre skader. Således kan alt for snævre sko medføre at neglenes vækstzoner udsættes for tryk, som så kan føre til at neglene fortykkes. Der findes også en række sygdomme, som kan føre til at neglene misdannes. Psoriasis , lichen planus og en kronisk betændelse i negleroden kan føre til at neglen løsner sig fra den underliggende hud. Bakterier som kommer ind under neglen kan medføre misfarvning af neglen, så den bliver sort eller grønlig.

Misdannede negle symptom på sygdom

Tværsnit af negl, med indgroet tånegl med irritation og betændelse
Ved jernmangelanæmi kan neglene blive konkave og ved forskellige lungesygdomme og ved visse medfødte hjertefejl , som fører til forekomsten af såkaldte trommestikfingre, bøjes neglen ned over de fortykkede fingre og tæer. Også mange kortvarige sygdomstilfælde kan føre til at neglenes tilvækst forstyrres midlertidigt, så der senere viser sig en tværgående fure i neglen, når væksten er blevet normal

Misfarvning af negle pga sygdom

Farveforandringer i neglene kan forekomme ved flere forskellige sygdomstilfælde. Neglelejet kan være blegt ved blodmangel og blågrå ved visse hjerte- og lungesygdomme. Infektioner i hjerteklapperne (se Hjerteklapperne , LED og Polymyositis kan somme tider føre til små sorte misfarvninger som ligner splinter under neglene. Skader på neglene kan give hvide pletter. I sjældne tilfælde kan man også få sådanne pletter på grund af vitamin- eller mineralmangel.

Nedgroede negle kommer af at storetåneglen bøjes indad i siderne og forårsager smerte, når neglen vokser. Tilstanden kan føre til skader på huden, som ikke vil læges. Som komplikation kan man få infektioner.

Forholdsregler og behandling af negle

Misdannede og misfarvede negle som følge af en bagvedliggende sygdom går som regel væk af sig selv, når sygdommen er overstået og neglevæksten er blevet normal. Negle som falder af plejer at vokse ud igen i løbet af ni måneder. Har man en misdannet tånegl, som giver besvær, bør man lade en fodterapeut undersøge den. Her kan man få råd om hvilke forholdsregler, der i størst mulig udstrækning kan forebygge problemet.

Behandling af nedgroet negl

Ved nedgroede negle kan man prøve følgende forholdsregler for at få neglen til at vokse lige. Gå med bekvemme sko. Vask det irriterede område omhyggeligt og hold det tørt for at forebygge infektioner. Klip neglen lige over uden at afrunde den ved siderne og vær omhyggelig med ikke at efterlade splinter i hjørnerne af neglen. Hvis smerten er vedvarende og tiltager, bør man søge læge, specielt hvis man er diabetiker eller har kredsløbsproblemer.

I visse tilfælde kan det være nødvendigt at udføre et lille indgreb for at rette en nedgroet negl. Man skærer her neglen og den omgivne hud til. Herefter bør man følge de råd som er givet herover, for at problemet ikke skal komme igen.