Mycoplasma genitalium - Seksuelt overført bakterie infektion Artikel

Mycoplasma genitalium er en lille bakterie, der kan vokse i slimhinderne i urinrøret og kvindens livmoderhals. Noget kan tyde på, at en del af de klamydiainfektioner, der ikke lader sig behandle på normal vis kan være mycoplasma genitalium.

Definition og årsager til Mycoplasma Genetalium

Mycoplasma genetalium er en sjælden kønssygdom i Danmark. Sygdommen kan forvekles med klamydia, da symptomerne er de samme.

Mycoplasma genitalium er en bakterie, der kan vokse i slimhinderne i urinrøret og kvindens livmoderhals. Selvom sygdommen er forskellig fra klamydia, så deler de mange ligheder. Begge overføres seksuelt og begge grupperes som en non-gonorreisk urethrit (NGU), hvilket betyder ”en ikke gonorré-betinget betændelse i urinrøret”.

Mycoplasma bakterier hører til de mindste fritlevende bakterier som findes, og de er vanskelige at isolere ved dyrkning. Mycoplasma er en såkaldt intracellulær bakterie, det vil sige den trænger ind og lever i kroppens celler. Mycoplasma bakterierne adskiller sig også fra andre bakterier ved, at de mangler cellevæg, som gør, at der er mange antibiotika, som ikke virker på dem f.eks. penicillin.

Symptomer på mycoplasma genitalium infektion

Ligesom klamydia giver mycoplasma genitalium hos mænd svie ved vandladning, og hos kvinder kan det give udflåd, og i sværere tilfælde en infektion i æggelederne, altså underlivsbetændelse. Hos cirka halvdelen af de inficerede ses ingen symptomer.

Hos mænd optræder følgende symptomer:

  • Udflåd, i reglen hvidligt fra urinrøret.
  • Svie ved vandladning, ofte beskrevet som "at tisse glasskår"
  • Betændelse i bitestiklen.

Hos kvinder optræder følgende symptomer:

  • Udflåd
  • Intervalblødninger
  • Blødning ved samleje, når penis rammer den irriterede livmoderhals
  • Underlivsbetændelse

Forholdsregler og diagnose

Ved symptomer som nævnt ovenfor eller mistanke om at have udsat sig selv for smitte, er det meget vigtigt at gå til læge og blive testet, da sygdommen kan have potentielt meget alvorlige komplikationer.

Diagnosen af mycoplasma genitalium infektion beror på en podning fra urinrøret hos manden og fra livmoderhalskanalen hos kvinden (ved gynækologisk undersøgelse).

Alternativt kan man stille diagnosen ved en urinprøve, men hos kvinder skal denne ledsages af en podning fra livmoderhalskanalen. Lægen sender prøven (uanset type) ind til Statens Serum Institut, hvor de bliver analyseret. Ofte vil infektionen dog blive behandlet som en klamydia infektion og vil således ikke være diagnosticeret som mycoplasma infektion.

Hvis man får stillet diagnosen og/eller bliver sat i behandling, er det vigtigt, at man opsøger partnere, som man kan have smittet, eller som kan have smittet en, og lade disse behandle også.

Behandling af mycoplasma genitalium infektion

Behandlingen af en mycoplasma infektion foregår med antibiotika tabletter, hvor man efter 3-5 uger efter behandlingen vil blive indkaldt til en undersøgelse, hvor lægen kontrollerer, om bakterien er slået ihjel.

Mycoplasma genitalium er dog også følsom overfor samme type antibiotika som klamydia, og de fleste tilfælde vil kunne behandles ligesom klamydia, med en engangsdosis af stoffet azitromycin. Ca. 15 % af tilfældene kan dog ikke behandles således, og dosis skal her øges, og behandlingen fortsætte i 5 dage.

Husk at tage kontakt til din(e) partner(e) i tilfælde af, at de også kan være smittede.

Forløb og komplikationer

Sygdommen er lumsk, da den kan være symptomfri. Det antages at cirka 50% af inficerede ikke har symptomer som forøger riskioen for spredning og komplikationer for ubehandlede forløb og infektionen kan sandsynligvis føre til betændelse i bitestiklerne, betændelse i blærehalskirtlen (prostatitis) og ledbetændelse (artritis).

Hos kvinder er den mest frygtede komplikation spredning til æggestokkene og dermed underlivsbetændelse. Dette kan potentielt føre til barnløshed pga. arvævsdannelse i æggelederne. Kvinder med arvævsdannelse i æggelederne er også i øget risiko for at få graviditet udenfor livmoderen, da ægget ikke kan passere til livmoderen, hvor forplantningen skal ske.

Der er altså tale om potentielt meget alvorlige komplikationer og det er meget vigtigt at man selv og eventuelle partnere bliver behandlet.

Forebyggelse af mycoplasma genitalium infektioner

Den eneste måde at forebygge infektionen på er ved at ”dyrke sex med omtanke”.

Dette indbefatter primært at bruge kondom ved samleje, der er den eneste præventionsform, der beskytter mod kønssygdomme. Hverken p-piller, pessar, sæddræbende creme, spiral eller at trække sig ud inden udløsning mindsker risikoen for seksuelt overførte sygdomme. Derudover øges risikoen med antallet af sexpartnere.

Denne artikel er oprindeligt udgivet på www.sundhedsguiden.dk den 26/7- 2007 forfattet af Læge Peter Bonde. Opdateret af redaktionen den 7/2 - 2018. - Rettighedshaver er: www.sundhedsguiden.dk.