Regler for fedmeoperationer Artikel

Siden 1. januar 2011 er der sket en stramning i retningslinjerne for offentlig betalte fedmeoperationer som gastrisk bypass og gastrisk banding. Retningslinjerne gælder dog ikke for fedmeoperationer, som bliver foretaget på privathospital, og hvor man selv betaler.

Sundhedsguiden.dk - Regler for fedmeoperationer |retningslinjer, offentlig, selvfinancieretSiden 1. januar 2011 er der sket en stramning i retningslinerne for offentligbetalte fedmeoperationer som gastrisk bypass og gastrisk banting. Retningslinjerne gælder dog ikke for fedmeoperationer, som bliver foretaget på privathospital, og hvor man selv betaler.

Retningliner for offentligt betalte fedmeoperationer

  • Din BMI skal være over 35 og samtidig skal du have mindst en sværere fedmerelateret sygdom, f. eks type 2 diabetes, svært forhøjet blodtryk, pco, søvnapnø eller gigt
  • Er din BMI over 50 kan du muligvis indstilles til operation uden følgesygdomme efter en konkret vurdering.
  • Du må ikke lide af en række fysiske eller psykiske sygdomme, som er problematiske for operationer.
  • Du skal være over 25 år og ved patienter over 60 år skal fordele/risici vurderes i forhold til alder.
  • Du skal tabe otte procent af din kropsvægt før operationen.

Retningsliner for selvfinansieret fedmeoperationer

På private sygehuse gælder de krav, som også tidligere gjaldt på offentlige sygehuse:
  • Din BMI skal være over 40, eller over 35, hvor du samtidig er ramt af fedmerelaterede sygdomme.
  • Du skal være fyldt 18 år. For patienter over 60 år kræves en samlet vurdering af fordele/risici.
  • Du skal have forsøgt varigt vægttab af andre veje, men mislykkedes.
  • Du må ikke lide af en række fysiske eller psykiske sygdomme, som er problematiske for operationer.
  • Du skal tabe otte procent af din kropsvægt før operationen.