Sundhedsstyrelsens anbefalinger om D-vitamin Artikel

Sundhedsstyrelsens anbefalinger fastslår, at personer med en almindelig sund livsstil med moderat sol om sommeren, almindelig sund kost med fiskeindtag og evt. en vitaminpille har meget lille sandsynlighed for at få symptomgivende D-vitaminmangel.

Sundhedstyrelsen anbefaler fortsat fisk og sol som nok til at få dækket sit D-vitamin behov Sundhedsstyrelsens anbefalinger fastslår, at personer med en almindelig sund livsstil med moderat sol om sommeren, almindelig sund kost med fiskeindtag og evt. en vitaminpille har meget lille sandsynlighed for at få symptomgivende D-vitaminmangel.

Sol og fisk er nok

Det vigtigste man kan gøre for at forebygge D-vitaminmangel er at opholde sig moderat i solen om sommeren og spise almindelig sund kost med bl.a. fisk. For nogle grupper anbefales det at supplere med D-vitamintilskud.

Generelle anbefalinger for D-vitamintilskud

10 µg (400 IE) D-vitamin dgl. anbefales til:

 • Børn 0 – 2 år (D-dråber*)
 • Gravide
 • Børn og voksne med mørk hud
 • Børn og voksne som bærer en tildækkende påklædning om sommeren
 • Personer som sjældent kommer udendørs eller som undgår sollys
*En multivitamintablet til børn indeholder 10 µg D-vitamin. Hvis forældrene ønsker at give barnet en multivitamintablet (tidligst fra 1½ års alderen på grund af risiko for fejlsynkning), dækker det behovet, og barnet skal ikke have D-dråber.

20 µg (800 IE) D-vitamin dgl. kombineret med 800-1000 mg calcium anbefales til:

 • Personer over 70 år
 • Plejehjemsbeboere
 • Personer i øget risiko for knogleskørhed uanset alder

Øvre sikre grænse for indtag

Den øvre sikre grænse for dagligt indtag er fastsat til 25 µg for børn op til 10 år og 50 µg for voksne (inkl. gravide og ammende) samt børn fra 11 år. Højere doser kan tolereres i kortere tid, hvis det anbefales af lægen med henblik på behandling af D-vitaminmangel.

Følgene bør undersøges hos lægen for D-vitamin mangel

 • Patienter med kliniske symptomer på eller hvor man har mistanke om svær D-vitaminmangel
 • som følge af deres livsførelse (ringe soleksposition, ophold inden døre, dækkende klæder)
 • Gravide med mørk hud eller tildækkende påklædning om sommeren.
 • Familiemedlemmer (husstanden) til personer med mørk hud eller tildækkende påklædning, som har svær D-vitaminmangel.
 • Patienter med en sygdom, hvor D-vitaminstatus er af betydning som ætiologi og/eller forbehandlingseffekt:
  - osteoporose
  - gastro-intestinal sygdom med malabsorption
  - leversygdom
  - nyresygdom
  - neuromuskulære sygdomme (patienter med øget risiko for fald og frakturer)
  - hyperparathyroidisme
  - hypo-/hyperkalcæmi
 • Patienter i behandling med lægemidler, som influerer på D-vitaminmetabolismen:
  - farmaka som fører til fedtmalabsorption (fx orlistat og colestyramin),
  - leverinducerende antikonvulsiva (fx carbamazepin, phenytoin og phenobarbital),
  - fotosensibiliserende lægemidler (fx amiodaron).