Svimmelhed - Årsager og behandling Artikel

Der er mange årsager til svimmelhed. Skyldes årsagen sygdom, findes denne oftest i øret eller i nervesystemet. Mange ældre oplever svimmelhed, som kan skyldes f.eks. angst for at falde (usikker gang), men forkert medicinering kan også være årsagen.

Ved længerevarende svimmelhed skal lægen altid kontaktes.Der er mange årsager til svimmelhed. Skyldes årsagen sygdom, findes denne oftest i øret eller i nervesystemet. Mange ældre oplever svimmelhed, som kan skyldes fx. angst for at falde (usikker gang), men forkert medicinering kan også være årsagen. Læs om årsager til svimmelhed. Få råd til at forebygge svimmelhed. Hvordan behandles svimmelhed. Symptomer på sygdomme i balancesystemet.

Definition og årsager til svimmelhed

Svimmelhed er ikke en sygdom i sig selv, men derimod et symptom. Svimmelhed bruges om fornemmelsen af, at omgivelserne drejer rundt eller fra side til side. Når svimmelhed skyldes sygdom, drejer det sig som regel enten om sygdomme i øret (inklusiv balancesystemet) eller i nervesystemet (inklusiv hjernen). Imidlertid skyldes mange tilfælde af svimmelhed helt andre ting, og dette gælder specielt hos ældre mennesker, hvor svimmelhed er et hyppigt symptom.

Årsager til svimmelhed

  • Psykisk betinget svimmelhed. Er svimmelheden ledsaget af angst, stress el.lign. og mærker man samtidig snurren i fingrene, fornemmelse af åndenød og hjertebanken, kan det skyldes psykiske faktorer som f.eks. stress eller panikangst . Psykisk betinget svimmelhed er meget hyppig.
  • Sygdomme i øret. En del sygdomme i øret kan give svimmelhed. Den alvorligste er Menières sygdom , hvor svimmelhedsanfaldene er ledsaget af tinnitus, høretab og kvalme.
  • Virus på balancenerven. Dette er den folkelige betegnelse for neuritis vestibularis. Man kender ikke den præcise årsag, men mener, at det drejer sig om en virus, der påvirker den nerve, som har med balancen at gøre. Svimmelheden er kraftig med kvalme og kommer ofte efter en halsbetændelse eller lignende, der er dog ingen påvirkning af hørelsen. Den går over af sig selv efter nogle uger, og der er ingen behandling. Rammer oftest personer mellem 30-60 år, og der er cirka 200 diagnosticerede tilfælde om året.
  • Andre årsager er migræne, en tumor på balancenerven eller i hjernen, et overdrevent alkoholforbrug eller dissemineret sklerose.

Årsager til svimmelhed, specielt hos ældre

  • Ortostatisk hypotension (blodtryk, der falder, når man rejser sig op). Her vil svimmelheden kun opstå, når man f.eks. rejser sig op fra siddende stilling. Hvis man er i behandling med antihypertensiva f.eks. vanddrivende midger pga. forhøjet blodtryk er dette meget almindeligt.
  • Usikker gang. Hvis man går dårligt, øges risikoen for at falde, og denne usikkerhed kan forveksles med svimmelhed. Usikker gang ses for eksempel ved Diabetes mellitus, hvor nerverne i fødderne - eller dårligt reguleret blodsukker - kan blive beskadiget (diabetisk neuropati).
  • Forkert medicinsk behandling. Mange ældre får mange forskellige slags medicin, og dette kan give svimmelhed. En gennemgang og regulering af medicintyper og dosering kan ofte få svimmelheden til at forsvinde.
  • TCI. Ved åreforkalkning i hjernens arterier kan svimmelhed opstå, men vil som regel være ledsaget af andre symptomer.

Forholdsregler, diagnose og behandling af svimmelhed

Ved vedvarende eller hyppig svimmelhed bør man altid søge læge. Som det fremgår, er svimmelhed et symptom på adskillige vidt forskellige tilstande, og det er vigtigt, at foretage en grundig udredning. Lægen vil spørge om, hvornår og hvor længe svimmelheden er til stede, og om andre symptomer. Man vil desuden få målt blodtryk, evt. få undersøgt ørerne og få lavet en grundig undersøgelse af ens nerver og deres funktion. Alt afhængig af hvad lægen mistænker som årsag, vil supplerende undersøgelser udføres. Hvis der er usikkerhed omkring årsagen til diagnosen, henvises patienten til enten Øre-Næse-Hals speciallæge eller til en neurolog.
Den vigtigste behandling rettes mod årsagen til svimmelheden. Hvis årsagen ikke findes, kan man forsøge at bedre svimmelheden med antihistamintabletter.