Vinterdepression (SAD - Seasonal Affectiv Disorder) Artikel

Hver 20. dansker får hvert år en vinterdepression, og 3 ud af 4 der rammes er kvinder. Lidelsen er udbredt i norden, mens den stort set er ukendt i Sydeuropa.

Hver 20. dansker får hvert år en vinterdepression også kendt som SAD (seasonal affectiv disorder). Lidelsen er udbredt i Skandinavien, mens den stort set er ukendt i Sydeuropa. Tre ud af fire der rammes af en vinterdepression, er kvinder, men hvorfor kan forskerne ikke forklare.

Vinterdepression kan være depression

Symptomerne på en vinterdepression minder lidt om almindelig depression, dog med nogle undtagelser. Har du mistanke om at du lider af vinterdepression, bør du tale med din læge, da du muligvis kan lide af en klinisk depression.

Læs også: Undgå vinterdepression

Symptomer på vinterdepression:

Fælles for symptomerne er, at de viser sig, når det bliver mørkt, typisk i perioden oktober-marts, og forsvinder igen, når lyset vender tilbage i foråret.
 • Nedtrykt, tristhed, dårligt humør
 • Nedsat energi, øget træthed
 • Øget søvnbehov
 • Øget appetit – specielt behov for kulhydrater
Læs også: Sådan bruger du lysbehandling mod vinterdepression

Behandling af vinterdepression

Ifølge Gordon Wildschiødtz, overlæge, speciallæge i psykiatri er der en klar sammenhæng mellem depressioner og lys. Han anbefaler følgende som behandling og forebyggelse af vinterdepression:
 1. Ophold dig udenfor så meget som muligt
 2. Ophold dig i nærheden af vinduer - hav evt. dit skrivebord på dit arbejde stående tæt ved et vindue
 3. Pladsér dit soveværelse så vinduerne i rummet vender mod øst - eller brug en lyssimulator til at giver dig morgenlys
 4. Brug stærkt lys (lysbehandlingsapparat med højt lux tal) på et fast tidspunkt om morgenen
 5. Rejs om muligt til et solrigt rejsemål i januar /februar

Hvem får vinterdepression

Man ved ikke hvorfor vi får vinterdepression, men som oftest rammer den
 • Kvinder
 • Unge
 • Mennesker med skifteholdsarbejde