Coronavirus: Alt du skal vide om den dødelige virus nyhed

Den nye Coronavirus (2019-nCOV) har allerede smittet flere hundrede mennesker efter et udbrud, som stammer fra den kinesiske by Wuhan. I skrivende stund er der blevet rapporteret 910 dødsfald og over 40.553 smittetilfælde i forbindelse med den nye virus.

Den 7. januar 2020 blev den nye coronavirus for første gang påvist, men det første tilfælde menes at stamme fra den 8. december 2019.

Udbruddet stammer fra Huanan Seafood Wholesale Market i Wuhan, som siden den 1. januar har været lukket ned af de kinesiske myndigheder. På markedet er der blevet fisk samt levende vilde og opdrættede dyr. Smittekilden menes at komme fra en slange, som er blevet solgt på markedet, der har spist en inficeret flagermus.

Hvad er en coronavirus?

Coronavirus er betegnelsen for en række virusser, som er almindelige blandt dyr. Det er sjældent, at mennesker bliver smittet af dem, men nu er der flere hundrede mennesker, som er blevet smittet. Virussets udbrud kommer lige op til det kinesiske nytår, hvor mange kinesere rejser uden for Kina.

Læs også: Virus og bakterier

Sygdommen minder om SARS-virusset, som var i udbrud i 2002-2003. SARS-virusset smittede over 8.000 mennesker, hvoraf omkring 10% af de smittede døde som følge af virusinfektionen. Den nye 2019-nCOV ser indtil videre ikke ud til at have en lige så høj dødelighed, men dette er stadig usikkert.

Symptomer på coronavirus

De smittede har haft symptomer på lungebetændelse som inkluderer:

 • Feber
 • Kulderystelser
 • Tør hoste
 • Åndenød
 • Løbende næse
 • Almen Sygdomsfølelse

Mange af de smittede har kun haft milde symptomer, hvorfor det har været svært at skabe et retmæssigt overblik over antal smittede.

Inkubationstiden er 2-14 dage, hvilket betyder, at man kan bære rundt på sygdommen i længere tid uden at have nogle tegn på sygdom. Det tyder på at virusset kan smitte i løbet af Inkubationstiden, men dette vides endnu ikke med sikkerhed.

Man bør kun mistænke 2019-nCoV hos personer som

 • Har opholdt sig i Wuhan indenfor de sidste 14 dage før symptomer
 • Har haft kontakt med en person som har kontakt med en person, som har haft symptomer overstående symptomer eller har fået konstateret en infektion med 2019-nCoV
 • Har akut luftvejsinfektion med feber eller anden alvorlig infektion

Hvordan smitter coronavirus?

Coronavirus (nCOV) kan godt smitte fra en person til person, og dermed ikke kun fra dyr til mennesker, som det ellers først var antaget. Virusset smitter på samme måde som en normal forkølelse. Det vil sige at det kan smitte ved tæt kropskontakt.

Læs også: Influenza

Det reele antal af smittede kan være større end det rapporterede, da det er en helt ny type virus og der derfor ikke vides så meget om den endnu. Derudover betyder den lange Inkubationstid til, at det er svært at skabe et reelt overblik over antal smittede.

Sådan undgår man at blive smittet

Sundhedsstyrelsen oplyser at der er en meget lille risiko for at få sygdommen, hvis man ikke befinder sig i Hubei-provinsen, såfremt man tager en række forholdsregler:

 • At vaske hænder hyppigt og grundigt med sæbe og vand. Brug evt. håndsprit.
 • At sikre god fødevarehygiejne
 • At undgå kontakt med levende og døde dyr, bl.a. på madmarkeder
 • At undgå tæt kontakt med syge personer med symptomer fra luftvejene (hoste og opspyt)
 • At undersøge forholdene i sundhedsvæsenet i det land, du skal rejse til, f.eks. gennem lokale forretningskontakter, venner eller familierelationer
 • At sørge for, at din rejseforsikring dækker hjemtransport i tilfælde af sygdom eller ulykke. Dermed mindsker du risikoen for at blive udsat for smitte på lokale klinikker eller sygehuse.

Behandling af Coronavirus

Der findes i skrivende stund ingen specifik behandling for 2019-nCoV, ligesom der heller ikke findes nogen vaccine.

Det er specielt ældre og svage borgere som vil have svært ved at bekæmpe virusset.

Læs også: Influenza A H1N1 (Svineinfluenza)

Hvis en person bliver mistænkt for at være smittet med 2019-nCoV vil patienten blive lagt i karantæne og behandlet bedst muligt på Hvidovre Hospital eller Aarhus Universitetshospital Skejby.

Coronavirus i Danmark

Der er endnu ikke set nogle smittetilfælde af coronavirus i Danmark. Derfor vurderes risikoen for at blive smittet som lav.

Der er dog blevet konstateret infektioner af 2019-nCoV i andre europæiske lande. Der har været et enkelt bekræftet tilfælde af coronavirus i Tyskland og 3 tilfælde i Frankrig. Derudover har der været mistanke om 2 tilfælde af smitte i Sverige, men de viste sig ikke at være coronavirus.

Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrols (ECDC) hjemmeside kan man følge antal bekræftede tilfælde og dødsfald.


Denne artikel vil løbende blive opdateret

Kilder: Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrols (ECDC)