De 7 alkohol anbefalinger Artikel

Sundhedsstyrelsen melder et nyt rådgivningsprincip ud for lavrisiko-forbrug af alkohol for at give borgerne en mere nuanceret vejledning om alkohol. I de nye råd præciserer Sundhedsstyrelsen, at kvinder kun bør drikke op til 7 genstande om ugen, og at mænd skal holde sig under 14 genstande om ugen.

De nye alkoholanbefalinger

  1. Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred
  2. Drik ikke alkohol for din sundheds skyld
  3. Du har en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrug på 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd
  4. Du har en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol hvis du drikker mere end 14/21 om ugen
  5. Stop før 5 genstande ved samme lejlighed
  6. Er du gravid – undgå alkohol. Prøver du at blive gravid – undgå alkohol for en sikkerheds skyld
  7. Er du ældre – vær særlig forsigtig med alkohol

Læs også: Alkoholafhængighed

Børn og unge

  • Børn og unge under 16 år anbefales ikke at drikke alkohol
  • Unge mellem 16 og 18 år anbefales at drikke mindst muligt og stoppe før 5 genstande ved samme lejlighed.

Alkohol er kræftfremkaldende

Baggrunden for den skærpede udmelding er, at der er stadig bedre dokumentation for, at alkohol er kræftfremkaldende. Det drejer sig om kræft i mund og svælg, spiserørskræft, strubekræft, leverkræft, kræft i endetarmen for mænd og brystkræft for kvinder. Intet alkoholforbrug er risikofrit, og risikoen for kræft bliver større, jo mere man drikker. Samtidig peger dokumentationen på, at midaldrende og ældre kan have en hjertebeskyttende effekt af en lille smule alkohol. Et lavrisiko-forbrug på 7/14 angiver et forbrugsniveau, hvor man får glæde af de formodede hjertebeskyttende effekter, uden at kræftrisikoen bliver stor.

Læs også: Gode råd til at drikke mindre alkohol

- 7/14 skal markere, hvilket niveau man skal holde sig under, hvis man vil sikre sig, at ens forbrug kun giver en lille risiko for helbredsskader. Det giver borgerne en bedre mulighed for at vælge den livsstil og risiko de enkelte ønsker at udsætte sig for, siger konstitueret direktør i Sundhedsstyrelsen Else Smith.

Drikker du mere en 14/21 genstande - tal med lægen

Sundhedsstyrelsen fastholder grænsen 14/21 som en markør for, hvornår et alkoholforbrug er så højt, at det skal bringes ned. Ved et alkoholforbrug over 14/21 opfordres sundhedspersonalet til at vurdere, om der er behov for en kort intervention hos den praktiserende læge eller henvisning til alkoholbehandling.