Lungehindebetændelse - En irritationstilstand i lungehinden Artikel

Lungehindebetændelse er en irritationstilstand i lungehinden, som kan skyldes en infektion, blodprop i lungen og i sjældne tilfælde også kræft i lungehinden. Symptomer er bl.a. skarpe smerter ved vejrtrækning.

Definition af lungehindebetændelse

Brystkassens bevægelser sørger for, at lungerne udvides, når vi trækker vejret. Dette skyldes, at lungehinden (pleura) holder lungernes overflade fast på brystkassens bagside.

Lungehinden ligger mellem lungerne og brystkassen og består af to lag. Det inderste lag dækker hele overfladen på begge lunger, og det yderste lag sidder fast på brystkassens inderside. Normalt er der kun en ganske lille mængde væske mellem lungehindens to lag, så de kan glide frit mod hinanden, når brystkassen udvider sig og trækker sig sammen under vejrtrækningen.

Væsken dannes i lungehindens celler, og ved lungehindebetændelse forstyrres denne væskedannelse, så der enten er for lidt eller for meget væske mellem de to lag.

Der findes to typer af lungehindebetændelse:

  • Tør lungehindebetændelse. Her klistrer lungehindens to lag sammen på grund af betændelse og for lidt væskedannelse. Det forhindrer den glidende bevægelse ved vejrtrækning og giver i stedet smerter og ubehag, når udvidelsen af brystkassen trækker i lungehinden.
  • Våd lungehindebetændelse. Her dannes for meget væske på grund af betændelse, og der sker en ophobning af væske mellem lungehindens to lag. Væsken kan fylde så meget, at lungen bliver presset sammen, og man får svært ved at trække vejret. Våd lungebetændelse kan følge efter en tør lungehindebetændelse.

Årsager til lungehindebetændelse

Lungehindebetændelse er som regel en følge af en anden sygdom. Den hyppigste årsag til lungehindebetændelse er lungebetændelse.

Det ses også ved skader på lungen, lungekræft eller spredning fra kræft et andet sted i kroppen.

Tuberkulose kan også give lungehindebetændelse, men det ses sjældent i Danmark i dag. Væske mellem lungehindens to lag ses i øvrigt tit ved hjertesvigt og andre sygdomme, som f.eks. leddegigt.

Symptomer på lungehindebetændelse

Den tørre lungehindebetændelse giver smerter, som oftest sidder nederst på den ene side af brystkassen, og de bliver værre når man hoster eller trækker vejret dybt ind.

Når der kommer væske mellem lungehindens to lag, forsvinder smerterne som regel og betændelsen kan være uden symptomer. Ved større væskemængder får man dog åndenød og eventuelt hoste.

Der vil desuden være symptomer på den sygdom, der har forårsaget lungehindebetændelsen.

Forholdsregler og diagnose

Hvis man har smerter ved vejrtrækning eller åndenød, bør man søge læge. Lægen stiller diagnosen ved at banke på brystkassen og lytte med stetoskop.

En ansamling af væske kan ses på et røntgenbillede. Har man opdaget en væskeansamling, kan man lave en pleurapunktur. Ved en pleurapunktur stikkes en tynd nål ind mellem lungehindens to lag, og man tapper væsken ud.

Dels letter det vejrtrækningen og er derfor en del af behandlingen, dels kan man undersøge væsken og finde tegn på betændelse, kræft eller tuberkulose.

Behandling og forløb af lungehindebetændelse

Hvis der er en større mængde væske, vil man altid tømme den ud som beskrevet under diagnose. Hvis der er smerter, gives smertestillende medicin. Det vigtigste er ellers, at den tilgrundliggende sygdom behandles.

Oftest skyldes lundehindebetændelse lungebetændelse, som skal behandles med antibiotika. Ved lungekræft kan det være nødvendigt at lægge lidt talkum ind mellem de to lag, dette holder dem sammen, så væske ikke længere kan hobe sig op.

Når grundsygdommen behandles, forsvinder væskeansamlingen som regel efter få uger.

Lungehindebetændelse kan dog udvikle sig til empyem, hvis årsagen er f.eks. lungebetændelse.