Psoriasis og behandlingsmetoder Artikel

Der findes flere måder at behandle psoriasis. Behandlingsmetoden er som oftest afhængig af hvilken sværhedsgrad psoriasissen har og hvor på kroppen den findes. Behandlingsmulighederne går fra lokalbehandling (med creme og salver) over lysbehandling og klimabehandling til systemisk behandling eller biologisk behandling. Ofte kombinerer man flere af behandlingsformerne.

Der findes flere måder at behandle psoriasis. Behandlingsmetoden er som oftest afhængig af hvilken sværhedsgrad psoriasissen har og hvor på kroppen den findes. Behandlingsmulighederne går fra lokalbehandling (med creme og salver) over lysbehandling og klimabehandling til systemisk behandling eller biologisk behandling. Ofte kombinerer man flere af behandlingsformerne.

Lokalbehandling af psoriasis med creme og salver

De fleste patienter med mild eller moderat psoriasis vil oftest blive tilbudt at behandle deres psoriasis med lokalbehandling, dvs. ved at smøre de sygdomsramte områder med creme, salve, gel eller opløsning.
Lokalbehandling består som oftest af cremer eller salver som indeholder enten binyrebarkhormon, . D-vitaminanalog eller tjære

Lysbehandling af psoriasis


Psoriasis findes i mange grader -
og behandlingen er ofte afhængig
af sværhedsgradenSolens stråler har en gavnlig effekt på psoriasispatienter. Lysbehandling gives typisk til patienter med moderat til svær psoriasis, hvor sygdommen dækker et større hudområde.

Læs mere om lysbehandlinger her

Systemisk behandling af psoriasis

Systemisk behandling påvirker hele kroppen. Systemisk behandling gives kun til patienter med svær eller invaliderende psoriasis. Behandlingen fås ofte i form af tabletter, kapsler eller indsprøjtning og det er vigtigt at man nøje følger lægens anvisninger og passer sin behandling 100 procent. Behandlingen kan være forbundet med bivirkninger.

Biologisk behandling af psoriasis

Biologisk behandling bygger på indgift af proteiner som hæmmer specifikke dele af kroppens immunapparat og gives som injektionskur til såvel psoriasis- som psoriasisgigtpatienter. Behandlingen gives typisk til patienter med svær psoriasis eller hvor ingen anden behandling virker. Den kan være yderst effektiv men bruges fortsat med forsigtighed og ofte som sidste behandlingsmulighed, idet den nedsætter kroppens immunforsvar og er dyr.

Læs mere om biologisk behandling her

Klimabehandling

Klimabehandling består af solbadning og badning i mineralrigt vand kombineret med indsmøring i salver og evt. olie- og tjærebade. Behandlingen er målrettet patienter med svær psoriasis. Behandling består som oftest af et 4 ugers ophold ved det Døde Hav i Israel, men der findes også klimabehandling i Island og på Læsø.

Læs mere om klimabehandling her