Akut Bronkitis Artikel

Akut Bronkitis, er en betændelsesreaktion i bronkierne, som også kan give forkølelse eller andre infektioner. Symptomerne minder om lungebetændelse og giver tør hoste, en brændende fornemmelse i brystet og gul slim, som man hoster op. Både børn og voksne kan få akut bronkitis

Definition og årsager til bronkitis

Bronkitis betyder betændelse i bronkierne. Bronkierne er fortsættelsen af luftrøret, der fordeler luften ud i de to lunger. Ved akut bronkitis opstår der pludseligt en betændelsesreaktion (inflammation) i bronkierne, hvilket medfører forsnævring af luftvejen pga. hævelse af slimhinderne. Årsagen er hyppigst infektion med en virus, som typisk også kan give forkølelse, eller en infektion med visse bakterier. Den ordlydende sygdom kronisk bronkitis er en anden sygdom, der kendetegnes ved kroniske forandringer, som ofte skyldes rygning og ikke infektion. Det er dog ikke unormalt, at personer med kronisk bronkitis får tilfælde af akut bronkitis i vintersæsonen.

Akut bronkitis kan både opstå hos børn og voksne. Der er sæsonvariation, og flest tilfælde ses om vinteren som andre klassiske infektionssygdomme, f.eks. Forkølelse (Rhinitis, Snue) og influenza.

Symptomer på akut bronkitis

Symptomerne starter som regel med følgende:

  • Tør hoste
  • Brændende fornemmelse midt i brystet bag brystbenet
  • Smerter som forværres ved hoste
  • Slimdannelse og opspyt af evt. gulligt sekret
  • Pibende vejrtrækning og evt. vejrtrækningsbesvær
  • Sygdommen kan både forekomme med eller uden feber, men man er som regel påvirket med almen sygdomsfornemmelse

Varigheden af sygdommen er som regel 3-4 dage, hvorefter den svinder af sig selv.

Læs også: Hoste

Forholdsregler og diagnose

Oplever man ovenstående symptomer uden større vejrtrækningsbesvær, anbefales det at afvente et par dage og se, om sygdommen ikke går i sig selv. Føler man problemer med at trække vejret, skal man gå til lægen, som vil undersøge luftvejene og forsøge at stille en diagnose. Symptomerne kan i visse tilfælde ligne dem fra lungebetændelse , som lægen også vil undersøge for.

Er man ryger, bør man generelt forsøge at stoppe, og især under et tilfælde af akut bronkitis, da det kan forværre tilstanden.

Læs også: Få hjælp til dit rygestop

Behandling af akut bronkitis

Akut bronkitis skal i de fleste tilfælde ikke behandles, medmindre man har problemer med at trække vejret. Sygdommen går som regel over af sig selv. Man kan også vælge at tage en almindelige hovedpinepiller i korrekt dosis (se vejledningen) og afvente et par dage.

Dette skyldes, at akut bronkitis i de fleste tilfælde skyldes virus, som man ikke behandler med medicin. Har man derimod problemer med vejrtrækningen, kan man gå til lægen, som kan hjælpe med symptomatisk behandling med medicin, der udvider luftvejene.

Hostedæmpende midler kan i visse tilfælde hjælpe lidt, især ved tør hoste.

Opdager man et grønligt opspyt, kan det tyde på, at der er tale om en bakteriel infektion. I så fald vil lægen behandle med relevant antibiotika.

Læs også: astmatisk bronkitis.