Zoneterapi - Trykbehandling af foden kategori

Zoneterapi er en komplementær behandlingsmetode, hvor zoneterapeuten anvender trykpåvirkninger under foden for at forbedre funktionen et andet sted i kroppen.

Zoneterapi er én af de mest udbredte komplementære behandlingsformer i Danmark, hvor behandleren anvender en særlig trykteknik, der går ind og påvirker kroppens energisystem, således kroppens selvhelbredende kræfter stimuleres.

I zoneterapien ses mennesket som et netværk af energier, der alle deltager i kroppens kommunikation og påvirker hinanden.

Fødderne - Et kort over hele kroppen

Behandlingsmetoden tager udgangspunkt i, at hele kroppen afspejles i delområder af kroppen. På denne måde kan trykpåvirkninger på bestemte punkter under fødderne, påvirke bestemte dele af kroppen og sætte gang i en helings- eller lindringsproces.

Mest udbredt fodzoneterapi, men behandlingen kan også anvendes i ansigtet og på hænderne. Der findes ingen videnskabelig forklaring på, hvorfor zoneterapien virker, men man har fundet følgende forbindelser med behandlingerne:

  • Blodgennemstrømningen øges
  • Muskulaturen afslappes

Kombinationen gør, at næringsstoffer og ilt lettere når ud til cellerne samtidig med, at affaldsstoffer bliver transporteret væk. Det har stor betydning, når det gælder kroppens udrensningsorganer som f.eks. nyrer, lever, lunger og tarmsystem, hvor den øgede blodgennemstrømning gør at organerne kan arbejde mere effektivt.

Ved en zoneterapi behandling sker der antageligt en øget produktion af endorfiner, der har en morfinlignende effekt, der går ind og virker både afslappende og smertelindrende.

Zoneterapeutens uddannelse

Uddannelsen og undervisningen tilrettelægges forskelligt fra skole til skole, men den lever altid op til kravene i RAB-ordningen. Uddannelsen består af minimum 660 timer, og tager op mod 2 ½ år at gennemføre.

Hvad kan zoneterapi hjælpe med?

De typiske helbredsproblemer zoneterapeuter bliver kontaktet for er:

Hvordan foregår en behandling med zoneterapi?

Et behandlingsforløb med zoneterapi er individuelt og afhænger af klientens sundhedstilstand, og hvad denne ønsker at arbejde på.

Den indledende behandling vil ofte begynde med en samtale, hvor zoneterapeuten danner sig et indtryk af de symptomer og gener, som klienten ønsker at blive behandlet for. Herefter vil zoneterapeuten undersøge klientens fødder for at vurdere spændinger og ømhed i reflekszonerne, da de dele af kroppen som ikke fungerer optimalt, ofte vil være ømme ved massage eller tryk under foden.

På baggrund af samtalen og undersøgelsen finder zoneterapeuten frem til, hvilke reflekszoner der skal behandles, hvorefter behandlingen begynder med massage og forskellige former for tryk på de udvalgte zoner. Trykket på foden justeres efter klientens smertetærskel.

Under selve behandlingen masserer zoneterapeuten føddernes under- og overside med lette tryk og skifter hele tiden mellem højre og venstre fod, da reflekszonerne gennemgås i en bestemt rækkefølge. Ved ømhed forsøger zoneterapeuten at massere smerten væk eller formindske den. Når ømheden er forsvundet, anses forstyrrelsen i den tilsvarende kropsdel for at være fjernet.

Man bør regne med mindst 2-3 behandlinger for at opnå en virkning af zoneterapien, mens mere komplekse tilstande kan op til 10-12 behandlinger eller flere.

Kan man få tilskud til zoneterapi?

Det er muligt at få tilskud til zoneterapi behandlinger gennem flere sundhedsforsikringer og Sygeforsikringen "danmark," såfremt behandlingen udføres af en RAB-registreret zoneterapeut.

Kontakt din sundhedsforsikring og hør hvordan du er dækket, eller tjek Sygesikringen "danmark"s side for zoneterapi.